Testovi

testovi, pitanja, objašnjenja

Moderator: tsnena

Odgovori
marrkom
prolaznik
Postovi: 6
Pridružio se: 13 Apr 2010, 18:08

Re: Testovi

Post od marrkom » 13 Apr 2010, 18:13

Bio sam na pripremi ove godine i evo kako smo mi uradili to :?

146. amnion, horion, alantois
147. placenta difuza, kotiledonaria, zonalija, diskoidalis
150. crevni sistem

Korisnikov avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Postovi: 2915
Pridružio se: 28 Nov 2007, 22:07
Lokacija: Požarevac
Kontakt:

Re: Testovi

Post od tsnena » 13 Apr 2010, 23:24

marrkom napisao:Bio sam na pripremi ove godine i evo kako smo mi uradili to :?

146. amnion, horion, alantois
147. placenta difuza, kotiledonaria, zonalija, diskoidalis
150. crevni sistem
Ne znam kako ste vi to uradili, ali znam šta (ni)je tačno. :roll:

150. od ektoderma nikako ne nastaje crevni sistem, u 146. pitanju nedostaje žumancetna kesa, a 147. pitanje je isto što sam i ja napisala samo na ''prepričanom'' latinskom

Bobac
korisnik
Postovi: 21
Pridružio se: 22 Feb 2010, 00:23

Re: Testovi

Post od Bobac » 14 Apr 2010, 18:07

Molim vas ako moze neko da odgovori na sledeca pitanja. Ja sam ih sve odradi nego radi provere posto nemam resenja.

50. Najvazniju karakteristiku heterozisa predstavlja?
51. PO broju hromozoma gametofit generacija kod visih biljaka je :
a)diploidna
b)haploidna
c)triploidna
52. Kako se naziva polna generacija visih biljaka?
53. Organi za razmozavanje kod mahovina i paprati se nazivaju :
a)jajna celija i spermatozoid
b)anteridije i anhigonije
v)tucak prasnici
g)jajna celija i anterozoid
54.Sporofit kod visih biljaka po broju hromozoma je
a)haploidan
b)poliploidan
v)diploidan
g)triplodan
55.Nvedite delove tipicnog potpuno razvijenog cveta?
56.Koji delovi cveta kod predstavljaju mikrosporofile?
a)krunicni listici
b)casicni
v)olodni listici
g)prasnici
57.Plodni listici kod skrivenosemenica predstavljau
a)mikrosporofile
b)makrosporofile
v)protoneum
g)klicini listici
58.Polenovo zrno koda padne na zig tuckaklica u polenovu cev i dospeva do
a)mikorsporangije
b)klice
v)embrionove kesice u semenom zametku
g)perisperma
70.Vegetativni organi visih biljka su?
72.Kako se nazivaju biljke sa hlorofilom koje same putem fotosinteze stvaraju org.materije?
73.Nabroji dva osnovna nacina ishrasne kod biljka?
75.Biljke koje haustirijam crpe vodu sa mineralnim materijama iz biljke domacina,a org.materije same stvarajufotosintezom su?
76.Tipicno razvijeni list se satoji od ?
78.Deo stabla sa koga polazi list naziva se ?
81.Osnovna sistemacka katagorija je ?
84.Organizmi koji su izgaradjeni do celija sa pravim diferenciranim jedrom su?
a)prokarioti
b)eukarioti
v)dikaroti
85.Alge koje slobodno lebde u vodenoj sredini cine?
86.Alge koje su pricvrcene ilileze na dnu vodenih bazena su?
90.Koje klase obuhvata razdeo mahovina
93.KOd skrivenosemenica seme se nalazi zasticeno u
97.Jednogodisnje biljke sa kratkim vegetativnim periodom, ponekad svega nekoliko nedelja
oznacavaju se kao
98.Skup morfoloskih,anatomskih fizoloskih osobina kojima je biljna vrsta prilagodjena stanistu naziva se
99.Covekov uticaj se javlja kao poseban vid biotickog faktora i naziva se :
a)abioticki faktori
b)atropologia
v)bisinteza
g)antropogeni faktori
100.POjava smanjivanja populacija ili biosinteza na istom stanistu naziva se:
a)periodizam
b)sukcesija
v)aspekt
g)bicenoza
101.U toku metabolickog procesazivi organizmi u odnosu na spoljasnu sredinu
a)iskljucivo uzimaju materije i energiju
b)samo odaju odredjene materije i suvisnu energiju
v)razmenjuju materije i energiju u oba smera
g) razmenjuju materije ali ne i energiju
109.Jednoslojni epidermis imaju navedene zivotinje(zokruzi slova s atacnim odgovorima)
a)mekusci i vodozemci
b)skoljke, puzevi, prstenasti crvi
v)pauci, morski jezevi, pijavice
g)bodljokosci,ribe i bezrepi vodozemci
117.Kod kojih zivotinja mesaju arteriska i venska krv u srcu zaokruzi tacne odgovore
a)pastrmka
b)zaba
v)zmija
g)patka
d)nilski konj
dj)majmun
118.Najbrojniji organizcioni tip zivotinja su
a)prazivotinje
b)mekusci
v)zglavkari
g)hordati
121.Zaokruzi tacan odgovor. Respiratorni organi isekata su
a)traheje
b)listolika pluca
v)jednoslojni epitel
122.Osnovna morfofunkcionalna jedinica hervnog sistema kicmenjaka jeste?
123.pljosnatih crva su?
124.Eksekretorni organi kisne gliste su?
126.Perednji deo tela panticare u obliku glave ciode zove se?
129.Period izmedju presvlacenja kod zglavkara nazivaju se ?
131.Glavna masa zuba kicmenjakasa cinjava zuba kost ili?
132.Zavrsni deo creva gmizavca i ptica u koje se izlivaju odvodi ekskretornog i polnog sistema naziva se?
135.Srce kicmenjaka je smesteno u posebnom delu celomske duplje kojise naziva srcana kesa ili ___________?
158.Dve osnovne biotehnoloske metode koje se korisete u selekciji domacih zivotinja su?
161.Koji region predstavlja embrionalnu zonu tj. mesto obraovanjanovih progoglista kod pantljicare:
a)glavni region, skoleks
b)vratni region
v)zadnji kraj strobile
168.Krljusto ko riba i gmizavaca pripadaju
a)koznom skeletu
b)visceralnom
v)osovinskom skeletu
170.Misicni sistem kicmenjaka ima znacajnu ulogu u
a)kretanju
b)ishrani
v)cirkulaciji krvi
g)svim navedenim funkcijama
174.U oku kicmenjaka culne celije su prisutne u
a)roznjaci
b)duzici
v)socivu
g)ni u jednom od navedenih delova oka
175. KOji od navedenih elemenata ulazi u sastav srednjeh uva sisara
a)bubna duplja
b)bubna opna
v)3 slusne koscice
g)svi navedni elementi
176.Spoljasno uvo je razvijeno kod:
a)vodozemci
b)gmizavci
v)ptica
g)svih visih kicmenjaka
178.Dvodelno srce imaju
a)ribe
b)vodozemci
v)neki gmizavci
g)kljunari
179. Mali I veliki krvotok postoji kod
a)gmizavaca
b)ptica
v)sisara
g)svih navedenih klasa
181. Na aktivnost hromatofora utice
a)hipofiza
b)epifiza
v)timus
g)stitna zlezda
184. naziva se
185. Sata pokazuje koficijent naslednosti
187.Deo areala aktivnosti branjen od strane grupe zivotinja naziva se
a)teritorija
b)biocenoza
v)biotop
g)ekoloska nisa
188. U kruzenju materije u eko sistemu ucestvuju
a)proizvodjaci
b)potrosaci
v)razlagaci
g)svi navedeni organizmi
189. U ekosistemu jedini clanovi proizvodjaci su
a)zivotinje
b)gljive
v)zelene biljke
g)bakterije
190.Slatkovodni zivotinski organizmi kojise aktivno krecu kroz vodu nazivaju se:
a)perifiton
b)nekton
v)neuston
g)plankton
191.Nadmorska visina spada u
a)edafske faktore
b)klimaske
v)bioticke
g)orografske faktore
192.Granicne tacke nekog ekoloskog faktora su
a)pesimum, optimum, maksimum
b)pesimum, optimum, minimum
v)pesimum, minimum, maksimum
g)minimum, optimum, maksimum
193.Koji oblik covekove evolucije tece najsprije
a)bioloska evolucija
b)socijalna
v)tehnoloska
g) kulturna ev
194. Filogenesko izumiranje najcesce pogadja
a)vrstu
b)rod
v)familiju
g)vise taksomske kategorije
195. Naj opasnijezagadjenje u pogledu genetickih I somackih faktora je:
a)hemisko
b)biohemisko
v)biolosko
g)radioaktivno
196. Zagadjuje materije fazduha u gradskoj sredini su(zaokruzi netacan odgovor)
a)osidi azota
b)amonijak
v)oksidi sumpora
g)oksidi ugljenika
d)cestice cadji I smoga
197. Kontinuirano pracenje zagadjenosti u zivotnoj sredini naziva se?
198. Zagdjujuce materije u namirnicama se zovu?
199.Agensi koji deluju stetno na plod se zovu?
200.Ukom perioddu zivota je organizam coveka najosetljiviji na teratogene:
a)u fetalnom zivotu
b)u prvim godinama rodjenja
v)u prva tri mecesca razvica embrona
g)u pubertetu.

vanjicasm
Postovi: 2
Pridružio se: 17 Apr 2010, 17:59

Re: Testovi

Post od vanjicasm » 17 Apr 2010, 19:00

Da li su ovi odgovori tacni??? :(

51. b)
52. gametofit
53. b)
54 v)
55. casicni listici, krunicni listici, prasnik, tucak, cvetna loza, cvetna drska
56. g)
57. b)
58. v)
59. v)
60. vegetativno
61. tucka
62. v)
63. v)
64 b)
65. meristemska tkiva
66. a)
67. pokrovna, sekretarna, provodna, mehanicka, osnovna, zlezdana
68. ksilem
69 floem
70. koren, stablo, list
71. iz plodnika
72. autotrofne
73. autotrofna i heterotrfna
74. karnevorne(mesozderke)
75. poluparazitske biljke
76. lisne osnove, lisne drske, lisne ploce
77. krtola, rizom, lukovica
78. nodus(cvor)
79. plodni omotac i seme
80. b)
81. vrsta(species)
82. rod, familija, red,klasa, razdeo
83. g)
84. b)
85. plankton
86. bentos
87. b)
88. lisajevi
89. a)
90. jetrenjace i prave mahovine
91. b)
92. semenica
93. plodu
94. monokotile, dikotile
95. dikotila
96. monokotila
97. efemere
98. zivotna forma
99. g)
100. sukcesija
101. v)
109. b) v)
117. b) v)
118. v)
121. a)
122. neuron
123. protonefridije
124. metanefridije
125. pseudocelom
126. skoleks
127. atlas
129. stadijumi

Bobac
korisnik
Postovi: 21
Pridružio se: 22 Feb 2010, 00:23

Re: Testovi

Post od Bobac » 17 Apr 2010, 21:33

Mislim da je to to nisam ni ja siguran ali mislim dobro. Ako neko misli da treba drugacije neka odgovori. :)

vanjicasm
Postovi: 2
Pridružio se: 17 Apr 2010, 17:59

Re: Testovi

Post od vanjicasm » 18 Apr 2010, 03:17

Koji je odgovor na 50. pitanje? Ne znam ga...

Bobac
korisnik
Postovi: 21
Pridružio se: 22 Feb 2010, 00:23

Re: Testovi

Post od Bobac » 18 Apr 2010, 11:59

MIslim da je samooplodnja ali nisam siguran.

Bobac
korisnik
Postovi: 21
Pridružio se: 22 Feb 2010, 00:23

Re: Testovi

Post od Bobac » 19 Apr 2010, 22:56

Hoce neko da odgovori na ostala pitanja?

ruza21
Postovi: 1
Pridružio se: 28 Apr 2010, 08:59

Re: Testovi

Post od ruza21 » 16 Maj 2010, 08:56

ljudi jel zna iko sta su modifikacije?

momocubra
Postovi: 4
Pridružio se: 18 Maj 2010, 14:03

Re: Testovi

Post od momocubra » 18 Maj 2010, 14:17

tsnena napisao:
Stefann napisao:Jel greška u 147. pitanju? Piše da se navedu četiri tipa placente, a postoji pet tipova. :)
:lol:
ruza21 napisao:ljudi jel zna iko sta su modifikacije?
MODIFIKACIJE SU NENASLEDNE PROMENE

Odgovori

Ko je OnLine

Korisnika u ovom forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost