Prijavljivanje je veoma jednostavno samo treba pratiti sledeće korake:
1. u gornjem desnom uglu klikni na dugme ''prijava''
2. u narednom prozoru klik na dugme ''otvaranje novog korisničkog naloga''
3. popuniš tražene podatke pri čemu mejl treba da budu stvaran. postojeći jer je neophodan za aktivaciju prijave;
4. na mejl stiže uputsvo za aktivaciju naloga

Lozinku dobijaš od Snežane Trifunović preko mejla: info@bionet-skola.com

Naručivanje CD-a sa testovima na info@bionet-skola.com

UPOZORENJE:

- Sadržaj ovih kurseva treba da koristi isključivo kao pomoć pri učenju oblasti na koju se odnosi. Odgovore/pitanja u testovima ne treba učiti napamet, već ih koristiti kao okvirnu proveru znanja.

- Autorka sajta Biologija za srednjoškolce  ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nepostizanja zadovoljavajućih rezultata i određenog broja bodova na prijemnom ispitu. Samo pohađanje ovih kurseva ne sprečava niti ograničava polaznike da koristi druge načine i metode za učenje materije za prijemni ispit.

- Od polaznika se očekuje da tačnost sadržaja u kursevima samostalno proveri. Ko uoči grešku u nekom sadržaju kursa treba da na to ukaže autorki putem privatne poruke kako bi to bilo ispravljeno.

- Autorka sajta Biologija za srednjoškolce je samostalno sastavljala testove i ne garantuje da će se takva pitanja zaista pojaviti na prijemnom ispitu.

Snežana Trifunović, dipl. biolog

 

Poslednja izmena: subota, 11. februar 2012., 14:21