Carstvo Spirochaetae

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu
Spirochaeta

Carstvo Spirochaetae (spirohete) čine bakterije izduženog, spiralnog oblika ćelije sa bičevima (otuda ime; lat. spira i grč. khaite = griva, zbog dugačkih bičeva). Uglavnom su slobodnoživeći obilici, mada ima i parazita kao što je npr. Treponema, uzročnik sifilisa.

Struktura

Spirohete su jednoćelijski organizmi prokariotskog tipa građe ćelije. Prema građi ćelijskog zida pripadaju Gram-negativnim bakterijama. Pokretljive su zahvaljujući prisustvu 2 - 200 bičeva (flagela) koji se nalaze između unutrašnje membrane (pokriva protoplazmatični cilindar) i spoljašnjeg omotača koji oblaže sve strukture u ćeliji. Bičevi nisu u direktnom kontaktu sa spoljašnjom sredinom.

Fiziologija

U odnosu prema kiseoniku su fakultativno anaerobni ili anaerobni. Energiju dobijaju razlaganjem, vrenjem, ugljenih hidrata ili aminokiselina pri čemu kao krajnji proizvodi nastaju CO2, alkohol i organske kiseline.

Ekologija

Slobodnoživeće forme se najviše nalaze u sredini koja je bogata organskim materijam, a siromašna kiseonikom. Pored toga mogu biti komensali kao i paraziti biljaka i životinja.

Klasifikacija

Carstvo Spirochaetae sadrži samo jedan tip Spirochaetobacteria, a on se sastoji od samo jedne klase Spirochaetiae sa samo jednim redom Spirochaetiales. Taj red sadrži sledeće rodove:

Srodne stranice

Literatura