Crteži: Oblici života

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu
Kristalni tip karotenoplasta
Tubularni tip karotenoplasta
Globularni tip karotenoplasta
Lamelarni tip karotenoplasta
Hloroplast C4 biljaka
Etioplast
Proplastid

Iako je tokom XX veka fotografija i video snimak dobrim delom zamenio crtež, ovde će biti prikazana galerija kolor crteža koji pokušavaju da pored realne vizije objekata koji čine pojam živog prikažu i onu drugu, subjektivnu stranu. Iako nauka uvek teži postizanju objektivnog saznanja o materiji koju proučava, ponekad se odricanjem subjektivnosti odbacuje onaj prirodnjački duh koji je terao mnoge istraživače da se upite u jedan izazov zvan nauka.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija