Gnjurci

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu

Gnjurci (Colymbiformes) je prema ranijoj klasifikacija, koja se sada sve više potiskuje, red ptica. Prema novoj klasifikaciji ovaj red vodenih ptica je razdvojen na dva:

Međunarodna komisija za zoološku nomenklaturu potiskuje ime Colymbiformes i zamenjuje ga nazivom roda Colymbus i primenjuje ga za gnjurce kako u Starom tako i u Novom Svetu. Sličnost između ove dve grupe je više rezultat konvergentne adaptacije nego zajeničke evolucije.

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.