Lissamphibia

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu
žaba (Rana)

Lissamphibia ili današnji vodozemci je potklasa koja obuhvata savremene vodozemce. Zajednička karakteristika današnjih vodozemaca je gola, vlažna koža (po tome su dobili i ime) dok su najstariji i izumrli vodozemci bili pokriveni snažnim koštanim pločama kožnog porekla. Mukozne žlezde održavaju kožu vlažnom. Pored njih u koži se mogu naći i otrovne žlezde.

Potklasa Lissamphibia podeljena je na tri reda:

Reading.gif
Za više podataka pogledati Vodozemci
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995