Narandžasti krin

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu
Narandžasti krin
Narandžasti krin (zlatan, zlatoglav) je predstavnik familije ljiljana (Liliaceae) koji nosi latinski naziv Lilium bulbiferum L. Izuzetno je dekorativna vrsta, te se upotrebljava u obliku različitih formi u hortikulturi. Spada u kategoriju planinskih biljaka.

Taksonomija

  • red: Liliales
  • familija: Liliaceae
  • rod: Lilium


Morfologija

Narandžasti krin poseduje snažno razvijenu lukovicu. Stabljike su visoke 40 - 70 (100) cm, uspravne, gusto obrasle listovima, sa crvenkastim pegama. Listovi su linearno-lancerasti, goli. Cvetovi su pojedinačni, krupni, ali bez mirisa. Antere su crvene.

Ekologija

Ova vrsta naseljava ekosisteme planinskih rudina na krečnjacima. Geološku podlogu u ekosistemima koje naseljava narandžasti krin najčešće čine karbonatne stene, a tla su krečnjačke crnice ili smeđa krečnjačka tla. pH vrednost zemljišta koje naseljava najčešće varira od 6 do 7, a procenat humusa prelazi 10%. Srednje godišnje temperature na njegovim staništima najčešće variraju između 3 i 6 stepeni celzijusa. Vrsta ima široku ekološku valencu u odnosu na svetlo. Pojedine populacije su heliofitno-poluskiofitne, a druge heliofitne.

Slike

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija