Ptice trkačice

Izvor: Bionet Škola
Idi na: navigaciju, pretragu

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Aves
nadred Palaeognathae


Ptice trkačice (Palaeognathae, Ratitae) je nadred pravih, današnjih ptica koje nemaju sposobnost letenja. U vezi sa tim grudna kost im je kratka i bez koštanog grebena, kobilice (crista sterni), za koju se vezuju mišići pokretači krila,a krila su zakržljala. Redukovane su im ključne kosti, a lopatica i korakoidna kost su zakržljale. Ne poseduju letna pera već su im čitavo telo i krila pokriveni mekanim, rastresitim perjem. Noge su im dobro razvijene i pripadaju odličnim trkačicama. Mužjaci imaju kopulatorni organ (penis). Nemaju trtične žlezde.

Klasifikacija

Nadred ptica trkačica deli se na sledeće redove:

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.