Tinamus major

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Tinamus major je vrsta tinamua iz porodice Tinamidae.

Opis

Dužina tela je oko 44 cm, a težina oko 1,1 kg. Boja perja se kreće od svetlo do tamno maslinasto-braon boje sa beličastim vratnim i trbušnim delom. Noge su plavo-sive boje. Zahvaljujući ovakvoj obojenosti, veliki tinamui se lako kamufliraju u prašumi. Oglašavaju se u ranim večernjim časovima vrlo specifično sa tri kratka ali jaka zvuka.

Stanište

Naseljavaju subtropske i tropske šume (prašume), kao i zimzelene šume od 300 do 1500 m nadmorske visine.

Taksonomija

Svi tinamui pripadaju jednoj familiji. Najbliži su srodnici ptica trkačica za razliku od kojih mogu da lete, iako nisu dobri letači.

Ovoj vrsti tinamua pripada 12 podvrsta koje se međusobno uglavnom razlikuju po boji perja:

Literatura

  • Brem, A, E. (1982): Život životinja, Prosvjeta, Zagreb
  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.