Razlika između izmena na stranici „Treplje”

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Red 3: Red 3:
  
 
Kod čoveka treplje sadrže:
 
Kod čoveka treplje sadrže:
*ćelije trepljastog epitela respiratornog sistema; svaka ćelija na površini disajnih puteva ima oko 200 treplji koje se pomeraju talasanjem  i time pomeraju sluz za koju su se zalepile strane čestice iz vazduha (sluz se eliminiše iskašljavanjem);  
+
*ćelije trepljastog [[epitel]]a respiratornog sistema; svaka ćelija na površini disajnih puteva ima oko 200 treplji koje se pomeraju talasanjem  i time pomeraju sluz za koju su se zalepile strane čestice iz vazduha (sluz se eliminiše iskašljavanjem);  
 
*ćelije epitela ženskog reprodutivnog sistema  
 
*ćelije epitela ženskog reprodutivnog sistema  
*epiteli koji oblažu moždane komore i kanale  
+
*epiteli koji oblažu [[moždane komore]] i kanale  
*vestibularni aparat  
+
*[[vestibularni aparat]]
 
*receptorne (senzitivne) ćelije;  
 
*receptorne (senzitivne) ćelije;  
*žlezdane ćelije sa izmenjenim lučenjem  
+
*[[žlezdane ćelije]] sa izmenjenim lučenjem  
  
 
Obavijene su membranom koja se produžava u ćelijsku membranu. Ispod membrane je amorfni matriks u kome se nalaze mikrotubule po tačno određenom rasporedu:
 
Obavijene su membranom koja se produžava u ćelijsku membranu. Ispod membrane je amorfni matriks u kome se nalaze mikrotubule po tačno određenom rasporedu:
*na periferiji je 9 parova mikrotubula (9 + 2), koje formiraju cilindar;  
+
*na periferiji je 9 parova [[mikrotubula]] (9 + 2), koje formiraju cilindar;  
 
* centru je par mikrotubula (1+1).  
 
* centru je par mikrotubula (1+1).  
  
Red 23: Red 23:
 
*završni region.  
 
*završni region.  
  
Bazalno telašce je po građi analogno centrioli jer ima oblik cilindra čiji zid gradi je 9 tripleta mikrotubula (formula njegove organizacije je 9x3). Svaki mikrotubularni triplet obuhvata unutrašnju (A), središnju (B) i spoljašnju mikrotubulu (C). Susedni tripleti tubula su međusobno povezani mostovima. Tokom ciliogeneze polimerizacijom tubulina iz tripleta bazalnog telašca izrastaju dubleti aksoneme.
+
Bazalno telašce je po građi analogno centrioli jer ima oblik cilindra čiji zid gradi je 9 tripleta mikrotubula (formula njegove organizacije je 9x3). Svaki mikrotubularni triplet obuhvata unutrašnju (A), središnju (B) i spoljašnju mikrotubulu (C). Susedni tripleti tubula su međusobno povezani mostovima. Tokom [[C|ciliogeneze]] polimerizacijom [[T|tubulina]] iz tripleta bazalnog telašca izrastaju dubleti aksoneme.
  
 
Prelazni region obuhvata 9 parova mikrotubula koji su formirani od mikrotubula A i B. Svaki par je sa susednim povezan preko mostova.
 
Prelazni region obuhvata 9 parova mikrotubula koji su formirani od mikrotubula A i B. Svaki par je sa susednim povezan preko mostova.
Red 35: Red 35:
  
 
Centralno postavljeni dublet izgrađen je od kompletnih mikrotubula izgrađenih od 13 protofilamenata. Devet perifernih parova grade dve vrste mikrotubula:
 
Centralno postavljeni dublet izgrađen je od kompletnih mikrotubula izgrađenih od 13 protofilamenata. Devet perifernih parova grade dve vrste mikrotubula:
*mikrotubule A koje su kompletne, kao i one u centralnim dubletima i  
+
*mikrotubuli A koje su kompletne, kao i one u centralnim dubletima i  
*mikrotubule B koje su fuzionisane i sastoje se od 10 protofilamenata.  
+
*mikrotubuli B koje su fuzionisane i sastoje se od 10 protofilamenata.  
  
Svaka mikrotubula A vezana je za:
+
Svaki mikrotubul A vezan je za:
 
*centralni dublet radijalnim ručicama i  
 
*centralni dublet radijalnim ručicama i  
*mikrotubulu B susednog para dineinskim ručicama i neksinskim mostom.  
+
*mikrotubul B susednog para [[D|dineinskim]] ručicama i neksinskim mostom.  
  
 
==Literatura:==
 
==Literatura:==

Izmena na datum 11. novembar 2009. u 22:55

Poprečni presek treplji - građa 9+2

Treplje (cilije) su tanke, cilindričn, prstoliki izvrati ćelijske membrane koje polaze sa površine eukariotske ćelije kako jednoćelijskih tako i višećelijskih organizama. Građene su po sličnom organizacionom planu kao bičevi, od kojih se razlikuju po veličini (dužina treplje je 2-10 μm, dok je bič veličine 100-200 μm). Pomoću njih se kreću jednoćelijski (trepljari među protozoama) i višećelijski organizmi , kao npr. mekušci, prstenasti crvi itd.

Kod čoveka treplje sadrže:

 • ćelije trepljastog epitela respiratornog sistema; svaka ćelija na površini disajnih puteva ima oko 200 treplji koje se pomeraju talasanjem i time pomeraju sluz za koju su se zalepile strane čestice iz vazduha (sluz se eliminiše iskašljavanjem);
 • ćelije epitela ženskog reprodutivnog sistema
 • epiteli koji oblažu moždane komore i kanale
 • vestibularni aparat
 • receptorne (senzitivne) ćelije;
 • žlezdane ćelije sa izmenjenim lučenjem

Obavijene su membranom koja se produžava u ćelijsku membranu. Ispod membrane je amorfni matriks u kome se nalaze mikrotubule po tačno određenom rasporedu:

 • na periferiji je 9 parova mikrotubula (9 + 2), koje formiraju cilindar;
 • centru je par mikrotubula (1+1).

Par centralnih mikrotubula daje trepljama bilateralnu simetriju u čemu se razlikuju od centriola koje su bez tog para i radijalno simetrične. Postoje cilije bez centralnog para tubula i one su nepokretne. Pripadaju izmenjenim trepljama koje imaju sezitivnu funkciju, kao što su to treplje koje održavaju ravnotežu u ćelijama srednjeg uha.

Struktura

Na ciliji se razlikuju četiri podregiona:

 • bazalno telašce (kinetozom), smešteno u vršnoj citoplazmi, odnosno centriola iz koje izrasta cilija.
 • prelazni (vratni ili ogrličasti region) deo;
 • aksonema
 • završni region.

Bazalno telašce je po građi analogno centrioli jer ima oblik cilindra čiji zid gradi je 9 tripleta mikrotubula (formula njegove organizacije je 9x3). Svaki mikrotubularni triplet obuhvata unutrašnju (A), središnju (B) i spoljašnju mikrotubulu (C). Susedni tripleti tubula su međusobno povezani mostovima. Tokom ciliogeneze polimerizacijom tubulina iz tripleta bazalnog telašca izrastaju dubleti aksoneme.

Prelazni region obuhvata 9 parova mikrotubula koji su formirani od mikrotubula A i B. Svaki par je sa susednim povezan preko mostova.

Aksonema predstavlja srž treplje i izgrađena je od mikrotubula i proteina.

Završni region čini amorfna zona u koju ulaze mikrotubule A perifernih parova kao i centralni par mikrotubula. Slobodni krajevi mikrotubula B su izvan ove zone.

Aksonema

Građena je od mikrotubula i proteina po formuli 9+2 što znači da se pored 9 parova (dubleta) mikrotubula međusobno povezanih mostovima koji grade periferiju, u centru nalazi još jedan mikrotubularni par.

Centralno postavljeni dublet izgrađen je od kompletnih mikrotubula izgrađenih od 13 protofilamenata. Devet perifernih parova grade dve vrste mikrotubula:

 • mikrotubuli A koje su kompletne, kao i one u centralnim dubletima i
 • mikrotubuli B koje su fuzionisane i sastoje se od 10 protofilamenata.

Svaki mikrotubul A vezan je za:

 • centralni dublet radijalnim ručicama i
 • mikrotubul B susednog para dineinskim ručicama i neksinskim mostom.

Literatura:

 • Grozdanović-Radovanović, Jelena: Citologija, ZUNS, Beograd, 2000
 • Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom genetikom, *Grafopan, Beograd, 2001
 • Pantić, R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997
 • Petrović, N, Đorđe: Osnovi enzimologije, ZUNS, Beograd, 1998
 • Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001