Page 33 of 33

Re: CD sa testovima za prijemni na Biološkom fakultetu

Posted: 22 Apr 2020, 13:39
by tsnena
CD sa testovima za Biološki fakultet sadrži sledeće grupe testova (u zagradi se broj pitanja za svaku od grupa):
I test pitanja po razredima :
I razred
• biologija ćelije (203)
• virusi i bakterije (40)
• alge, gljive, lišaji (68)
• sistematika i filogenija viših biljaka (40)
• biljna tkiva i organi (71)
II razred
• morfologija životinja (200)
• osnove klasifikacije kičmenjaka (25)
• protisti i životinje (155)
III razred
• fiziologija životinja (278)
• fiziologija životinja i biljaka (180)
• fiziologija biljaka (62)
IV razred
• genetika (nasleđivanje bioloških osobina) – 205
• molekularna biologija (257)
• biologija razvića životinja (140)
• evolucija i ekologija (83)
II testovi po oblastima za proveru znanja (270)
III testovi celokupnog gradiva, simulacija prijemnog ispita (5 testova po 30 pitanja = 150)
To daje preko 2400 pitanja!
Pored testova na CD-u se nalaze i sledeći materijali:
• Zbirka rešenih zadataka iz molekularne biologije i genetike. Zadaci su razvrstani po lekcijama.
• Šeme i crteži koji će vam olakšati učenje i razumevanje procesa (translacija, transkripcija...)
• Rešenja svih testova.
• Uputstvo za pripremanje prijemnog ispita pomoću ovog cd-a


snezana.trifunovic@gmail.com