metabolizam

građa, hromozomi,jedro, metabolizam, organele, ćelijski ciklus...
Post Reply
User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

metabolizam

Post by Jovana Plavsa » 13 Mar 2008, 22:37

DA li je topljenje leda na sobnoj temperaturi spontana reakcija?
Da li u ovoj reakciji ucestvuju enzimi?

User avatar
Jovana Plavsa
zainteresovan korisnik
Posts: 35
Joined: 09 Dec 2007, 19:03

Re: metabolizam

Post by Jovana Plavsa » 13 Mar 2008, 23:46

i jos jedno pitanjce :oops:
Kada je dotok kiseonika u mozdane celije smanjen, mitohondrije unutra nervnih celija smanjuju proizvodnju ATP. Kakav to uticaj ima na membranski potencijal?
nisam bas najsigurnija :roll:

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: metabolizam

Post by tsnena » 14 Mar 2008, 11:36

Jovana Plavsa wrote:DA li je topljenje leda na sobnoj temperaturi spontana reakcija?
Da li u ovoj reakciji ucestvuju enzimi?
spontana; voda menja svoje agregatno stanje; nema enzima

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: metabolizam

Post by tsnena » 14 Mar 2008, 11:56

Jovana Plavsa wrote:i jos jedno pitanjce :oops:
Kada je dotok kiseonika u mozdane celije smanjen, mitohondrije unutra nervnih celija smanjuju proizvodnju ATP. Kakav to uticaj ima na membranski potencijal?
nisam bas najsigurnija :roll:
ATP neophodan za rad K,Na pumpe koja održava membranski potencijal; membranski potencijal je od vitalnog (životnog) zanačaja za ćeliju; iz toga proizlazi da će ćelija sav stvoreni ATP kao i onaj iz rezervi preusmeriti na rad ove pumpe, a drugi procesi u ćeliji koji su od manjeg značaja će se sporije odvijati; ako se količina ATP drastično smanji pa ćelija više ne može da to nadoknadi rezervama, onda pumpa prestaje sa radom;time se gubi gradijent koncentracije za jone Na i K; odnosno, dolazi do ulaska Na u ćeliju što bi dovelo do smanjenja membranskog potencijala (bio bi manji od -60mV) ispod nivoa na kojem uravnotežen izlazak K iz ćelije pa bi on izlazio iz ćelije;

Hipokrat
Posts: 4
Joined: 17 Mar 2010, 21:18

Re: metabolizam

Post by Hipokrat » 23 Mar 2010, 11:26

Da li se za posredovani transport uz pomoc nosaca, kao sto je transport glukoze kroz membrane eritrocita, trosi energija?
Da li u aktivni transport spadaju samo jonske pumpe?

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest