Transkripcija

građa, hromozomi,jedro, metabolizam, organele, ćelijski ciklus...
Post Reply
Selena852
prolaznik
Posts: 9
Joined: 22 May 2013, 17:17

Transkripcija

Post by Selena852 » 22 Nov 2013, 17:25

Gdje se odvija transkripcija iRNK, tRNK i rRNK? Mislim u kom dijelu ćelije? Hvala :)

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Transkripcija

Post by tsnena » 23 Nov 2013, 13:10

U jedru eukariotske ćelije, a kod prokariota/bakterija se odvija u nukleoidu (to je onaj deo citoplazme u kome je smeštena DNK, pošto te ćelije nemaju diferencirano jedro).

Osim toga, transkripcija se vrši još i u nekim organelama kao što su mitohondrije i hloroplasti. Te organele imaju sopstvenu DNK, koja se prepisuje u RNK da bi ove organele sintetisale neke sopstvene proteine.

swimmerboy
prolaznik
Posts: 14
Joined: 23 Sep 2011, 16:03

Re: Transkripcija

Post by swimmerboy » 23 Nov 2013, 18:27

a translacija se vrši u citoplazmi odnosno u ribozomima?

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Transkripcija

Post by tsnena » 24 Nov 2013, 17:22

Da, u citoplazmi a i u već pomenutim organelama (mitohondrije i hloroplasti) koje sadže sopstvene ribozome.

Mstefano
Posts: 2
Joined: 14 Dec 2014, 20:02

Re: Transkripcija

Post by Mstefano » 14 Dec 2014, 20:28

Ćao svima:*
Ja sam Stefan,učenik srednje medicinske škole
Želeo bih da vas pitam nešto.
Šta je to primarni transkript,i koji je redosljed baza u primarnom transkriptu iRNK?

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Transkripcija

Post by tsnena » 15 Dec 2014, 18:29

Mstefano wrote:Ćao svima:*
Ja sam Stefan,učenik srednje medicinske škole
Želeo bih da vas pitam nešto.
Šta je to primarni transkript,i koji je redosljed baza u primarnom transkriptu iRNK?
Primarni transkript je novosintetisana RNK u procesu transkripcije. Prim. transkript sadrži kako egzone (nose šifru za sintezu proteina), tako i introne koji ne sadrže šifru za proteine pa se moraju otkloniti. Redosled baza u prim. transkriptu komplementaran je redosledu baza u lancu DNK sa koga se prepisuje. Npr. ako je redosled baza u lancu DNK ATGCCTA, onda prim. transkript ima redosled UACGGAU.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest