Page 1 of 1

Mitoza

Posted: 27 Jan 2014, 16:17
by Lili289998
Ovaj zadatak mi je malo tezi jer zahteva primenu znanja,pa mi nije bas potpuno jasno.
Telesna celija sadrzi 48 hromozoma,prikazati sve faze mitoze i obeleziti broj hromozoma,hromatida i molekula DNK u svakoj fazi.

Hvala

Re: Mitoza

Posted: 27 Jan 2014, 22:52
by tsnena
Malo je teže prikazati šematski sa 48 hromozoma (ko ti dade takav zadatak!). Evo u Bionet školi imaš šemu za 4 hromozoma http://www.bionet-skola.com/w/Mitoza

Tokom čitave mitoze broj hromozoma je isti 48 (samo u kratkom periodu u anafazi ćelija ima dupliran broj, odnosno, na svakom polu ćelije po 48 hromozoma). Broj molekula DNK i hromatida je uvek međusobno isti (koliko hromatida toliko mol. DNK). U profazi i metafazi, 48 hromozoma (svaki ima po dve hromatide) je istovremeno 96 mol. DNK (hromatida). U anafazi se hromozomi dele na hromatide pa ima 48 hromozoma na jednom i isto toliko da drugom polu ćelije, dakle ukupno 96 (to je i br. hromatida). U telofazi je 48 hromozoma, pošto sada svaki hromozom ima jednu hromatidu to je istovremeno i 48 hromatida (mol. DNK).

Re: Mitoza

Posted: 12 Jun 2016, 14:59
by Tamara08
Ako biste mogli da pojasnite :)
Sve navedene odlike citokineze u mitozi su tacne osim jedne:
1.Kod zivotinja zasniva se na aktivnosti aktinskih filamenata i proteina miozina,
2.Kod biljnih i zivotinjskih celija odvija se na isti nacin,
3.Predstavlja podelu citoplazme majke celije,
4. Ugibanjem celijske membrane citoplazma se deli na dva jednaka dela,
5.Kod celija koje imaju celijski zid ne dolazi do ugibanja c.membrane?

Re: Mitoza

Posted: 13 Jun 2016, 08:48
by tsnena
2. nije tačno

Re: Mitoza

Posted: 21 Jun 2016, 19:36
by Tamara08
Deoba CENTROMERA se odvija u:
1. Interfazi
2.anafazi mitoze,
3.profazi mitoze
4.Nijedan odgovor nije tacan? Nikad nije pominjano, logicnim razmisljanjem onda.kada se dele sestrinske hromatide,odnosno u anafazi mitoze?
Hvalaaa unapred :)

Re: Mitoza

Posted: 21 Jun 2016, 20:52
by tsnena
Tamara08 wrote:Deoba CENTROMERA se odvija u:
1. Interfazi
2.anafazi mitoze,
3.profazi mitoze
4.Nijedan odgovor nije tacan? Nikad nije pominjano, logicnim razmisljanjem onda.kada se dele sestrinske hromatide,odnosno u anafazi mitoze?
Hvalaaa unapred :)
deli se centromera,a sestrinske hromatide se tada razdvajaju

dakle, pod 2)

Re: Mitoza

Posted: 27 Aug 2016, 19:32
by tsnena
deli se centromera,a sestrinske hromatide se tada razdvajaju

dakle, pod 2)