Test

građa, podela, patogenost...
jucapanda
prolaznik
Posts: 5
Joined: 28 Mar 2009, 19:50

Re: Test

Post by jucapanda » 28 Mar 2009, 22:50

nemoj da si na kraj srca,posalji mi...molim te :cry:

User avatar
paradizo
zainteresovan korisnik
Posts: 232
Joined: 03 Jan 2009, 18:49

Re: Test

Post by paradizo » 28 Mar 2009, 23:22

tsnena wrote:Ova poruka je stigla na moj i-mejl:evo testa:

I ZAOKRUŽI TAČNO (jedan ili više odgovora)

1. Isključivi unutarćelijski paraziti su:
a) virusi
b) streptokoke
c) prokariote
d) bacili
e) virioni


2. Osobine virusa su:
a) imaju prokariotsku građu
b) nemaju sopstveni metabolizam
c) nemaju ćelijske organele
d) mogu da žive u svim sredinama:vodi, vazduhu, zemljištu


3. Bakterije obrazuju egzospore:
a) u nepovoljnim uslovima
b) pri transdukciji
c) pri bespolnom razmnožavanju
d) pri konjugaciji


4. Kapsomere su:
a) gradivne jedinice DNK virusa
b) gradivne jedinice proteina virusa
c) delovi virusnog kapsida
d) delovi dodatnog polisaharidnog omotača virusa


5. Posledice virusne infekcije za domaćina mogu biti:
a) transdukcije
b) smrt ćelije
c) pojave tumora
d) konjugacije


6. Patogene bakterije su:
a) menigokoke
b) nitrosomonas
c) nitrobakter
d) gvožđevite


7. Oslobađanje nukleinske kiseline pri umnožavanju virusa je:
a) adsorpcija
b) dekapsidacija
c) penetracija
d) konjugacija

8. Ćelijski ciklus bakterija traje:
a) 2-3 sata b) 20-30 sati c) 20-30 minuta
d) 20-30 dana


9. Parazitske bakterije su:
a) heterotrofni organizmi
b) autotrofni organizmi
c) koriste organske materije uginulih organizama
d) koriste organske materije iz živih organizama


10. RNK virusi se razmnožavaju:
a) u jedru
b) u citoplazmi
c) u jedru ili citoplazmi
d) i u jedru i u citoplazmi

11. Fragmentacija je:
a) vrsta bespolnog razmnožavanja
b) način polnog razmnožavanja
c) način razmnožavanja bakterija
d) način umnožavanja virusa


12. Flagele su:
a) organele za kretanje virusa
b) organele za kretanje bakterija
c) organele za pričvršćivanje bakterija za podlogu
d) organele fotosintetičkih bakterija


13. Bakterije koje su tipični prokarioti:
a) nemaju jedro
b) nemaju ćelijski zid
c) nemaju ćelijske organele
d) nemaju ribozome


14. Virusi bez dodatnog omotača sadrže:
a) DNK ili RNK
b) DNK i RNK
c) proteine
d) lipide i polisaharide

15. Udvajanje DNK događa se u:
a) S fazi
b) G1 fazi
c) G2 fazi
d) Go fazi
e) anafazi mitoze

16. Do podele hromozoma na hromatide dolazi u:
a) anafazi I
b) anafazi II
c) anafazi mitoze
d)S fazi
e) G1 fazi

je l' mi je tacno nesto bar? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Test

Post by tsnena » 28 Mar 2009, 23:29

odlično, samo ti je 3. pitanje netačno :lol:

User avatar
paradizo
zainteresovan korisnik
Posts: 232
Joined: 03 Jan 2009, 18:49

Re: Test

Post by paradizo » 29 Mar 2009, 00:30

tsnena wrote:odlično, samo ti je 3. pitanje netačno :lol:
A egzospore, ja mislio endospore. :):):)

Egzopore su verovatno pri bespolnom razmnozavanju, kao pupljenje, odvajanje psorica sa dnk. A ova druga dva su razmena gen. materijala koliko se secam... :)

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Test

Post by tsnena » 29 Mar 2009, 18:39

he, he, upecao si se priznaj :lol: endospore se obrazuju pri nepovoljnim uslovima, a egzo- su način razmnožavanja

User avatar
Stefann
zainteresovan korisnik
Posts: 254
Joined: 23 Dec 2007, 14:37

Re: Test

Post by Stefann » 29 Mar 2009, 22:43

U zadatku piše da se zaokruži jedan ili više odgovora. Ja sam našao tri pitanja gde treba da se zaokruže dva odgovora. :?

2) b,c
11) a,c
13) a,c

da li sam upravu? :geek:
Sve što znamo proističe iz eksperimenta i završava se njime!
http://stefann90.blogspot.com

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Test

Post by tsnena » 29 Mar 2009, 22:52

Stefanne, imaš oko sokolovo! tačno tako :)

mitica
prolaznik
Posts: 9
Joined: 31 Mar 2012, 11:26

Re: Test

Post by mitica » 01 Apr 2012, 12:19

Test je vrlo koristan i hvala sto postojite! :D

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest