Molekularna - Proteini (pitanja iz knjige)

nukleinske kiseline, replikacija, transkripcija, translacija...
Post Reply
User avatar
Bursty
Posts: 4
Joined: 30 Jun 2012, 12:56

Molekularna - Proteini (pitanja iz knjige)

Post by Bursty » 16 May 2013, 22:26

Pitanja iz knjige za IV god. gimnazije prirodno-matematičkog smera. Nisam sigurna za neke odgovore, pa ako nije problem da neko odgovori. (96. str. u knjizi)

1. Osnovne jedinice građe proteina su amino-kiseline
2. Koliko se različitih amino-kiselina koristi za sintezu proteina u ćeliji: 20
3. Koja od navedenih amino-kiselina je nepolarna: prolin
4. Polipeptid je polimer: čije su monomerne jedinice amino-kiseline
5. Primarnu strukturu polipeptida predstavlja: redosled amino-kiselina u polipeptidnom lancu
6. Primarnu strukturu polipeptida održavaju: kovalentne, peptidne veze
7. Sekundarnu, tercijarnu i kvaternarnu strukturu polipeptida održavaju: sve veze (peptidne, slabe nekovalentne, kovalentne)
8. Jedan od nivoa strukture proteina je genetski determinisan. To je: primarna (valjda)
9. Alfa zavojnica i beta ploča su primeri: sekundarne strukture proteina
10. Trodimenzionalni oblik polipeptida predstavlja njegovu: (za ovo nisam sigurna) sekundarnu, tercijarnu i kvaternarnu???
11. Kvaternarnu strukturu imaju proteini koji se sastoje od: dva ili više polipeptidna lanca
12. Proteini mogu da imaju: e)

Anaa95
prolaznik
Posts: 5
Joined: 20 Apr 2014, 13:02

Re: Molekularna - Proteini (pitanja iz knjige)

Post by Anaa95 » 21 Apr 2014, 13:23

1. Amino kiseline
2. 20
3. Prolin
4. Cije su monomerne jedinice amino k.
5. Br i redosled
6. Slabe nekovalentne veze
7. Nijedna od navedenih veza
8. Primarna struktura
9. Sekundarne strukture proteina
10. Kvaternarnu
11. Dva ili vise polipeptidna lanca
12. Sve navedene osim one pod V

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest