Zadaci iz genetike

klasična, humana, populaciona...
Taša
prolaznik
Posts: 5
Joined: 12 Dec 2007, 22:37

Zadaci iz genetike

Post by Taša » 19 Dec 2007, 16:23

Imam nekoliko pitanja:
1.Muškarac krvne grupe A, čiji je otac krvne grupe B, sa ženom krvne grupe B može imati potomstvo koje krvne grupe?
2.Ako su roditelji krvne grupe AB,M,O,N, odrediti koliko ima genotipova a koliko fenotipova?
3.Odrediti krvnu grupu roditelja ako njihovo potomstvo poseduje:
a)1/2 A b)1/4 B
4.Da li alele poseduju svi organizmi?
5.Da li možete da mi napišete nešto o Rh krvnim grupama?
Unapred HVALA!!! :D

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Zadaci iz genetike

Post by tsnena » 19 Dec 2007, 18:16

Tašo, mogla si da nam napišeš par reči o sebi :D Svakako, dobro došla :D

Evo i odgovora:

1. Muškarac A krvne gr. ima genotip AO (zato što mu je otac B kr.gr. pa je od njega nasledio O alel) , a žena je BO (uzima se taj genotip zato što on daje sve moguće kombinacije u potomstvu). Iz toga braka se sa podjednakom verovatnoćom od po 25% mogu roditi deca sve 4 kr. gr. dakle A, B, AB ili O.
P: AO x BO
F1: AB, AO, BO, OO

ostali zadaci večeras, pošto sada idem na slavu :roll:

Taša
prolaznik
Posts: 5
Joined: 12 Dec 2007, 22:37

Re: Zadaci iz genetike

Post by Taša » 19 Dec 2007, 18:50

Hvala vam na prvom zadatku. E sada bih mogla da kazem nesto o sebi.Zovem se Tamara i imam 17god. ucenica sam 3. razreda medicinske skole u Beogradu(smer farmaceutski tehnicar) i od ove godine sam dobila kao predmet genetiku ali nažalost nemamo knjigu već učimo samo iz sveske što naravno nije dovoljno.Tako sam na internetu naišla na vaš sajt koji mi je pomogao da razjasnim nejasno. :D
P.S. Da li bi mogli da mi predložite neku knjigu koja obradjuje ovu tematiku tj. da obradjuje i teoriju i zadatke?

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Zadaci iz genetike

Post by tsnena » 19 Dec 2007, 21:30

Drago mi je da si ovde jer možeš dobiti sve informacije (i ja sam iz medicinske škole, samo sa ONE strane katedre ;) ). Knjiga takve vrste ne postoji, ali ti mogu preporučiti ovaj sajt i moje skripte. Skripte iz klasične genetike postviću uskoro pa ćeš moći da ih ''skineš''. Što se samih zadataka iz genetike tiče postoji nekoliko zbirki, ali su one uglavnom za studente (biologije, medicine, stomatologije, veterine...)

idemo dalje sa rešenjima:

2. P: ABMM x OONN (genotipovi roditelja)
gam: AM i BM ON (gameti,tj. primena 1. Mendelovog pravila: razdvajanje alela prilikom obrazovanja gameta)

F1: AOMN, AOMN, BOMN, BOMN

- ima dva različita fenotipa: 1. A,MN krvna grupa; 2. B, MN krvna grupa; fenotipski odnos je 1:1 (ili 50%:50%)

- dva različita genotipa (AOMN i BOMN)

3.a) pošto je 1/2 dece sa A kr.gr onda su njihovi roditelji genotipova AA i BO

P: AA x BO

F1: AB, AB, AO, AO

b) P: AO x BO

F1: AB, AO,BO, OO

4. da, samo ih nemaju svi geni; kod čoveka je veliki broj gena monomorfan (geni koji imaju samo jedan oblik)

5. O nasleđivanju Rh sistema krvnih grupa, kao i ABO i MN sistema imaš u BioNet školi

http://www.bionet-skola.com/w/Tipovi_nasle%C4%91ivanja

Taša
prolaznik
Posts: 5
Joined: 12 Dec 2007, 22:37

Re: Zadaci iz genetike

Post by Taša » 24 Dec 2007, 21:45

Opet ja :roll: !!
-od tog 3. zadatka( odrediti krvnu grupu roditelja ako njihovo potomstvo poseduje 1/2 A kr.gr),da li genotip roditelja pored AA i BO može biti i AB i OO?
-Imam jedno pitanje vezano za alele,znam da se oni nalaze u istom genskom položaju na homologim hromozomima koje dobijamo jedan od oca jedan od majke.Da li to znači da su aleli karakteristični samo za biseksualne organizme?
-Zanima me još kako sve izgleda hromozom u S fazi?

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Zadaci iz genetike

Post by tsnena » 24 Dec 2007, 21:59

Odgovori:
-mogu roditelji da imaju i genotipove AB i OO
P: AB x OO
F1: AO, AO, BO, BO (50% dece ima A krv. gr.)
- lepo pitanje :) ; kod biseksualnih, diploidnih organizama oni su u paru; kod organizama koji imaju npr. tri garniture hromozoma (3n) kakve su neke biljke, tu su aleli u triplikatu; aleli postoje kod svih samo je pitanje koliko garnitura hromozoma ti organizmi imaju pa se prema tome i aleli javljaju u određenom broju
-hromozom u S fazi prolazi kroz proces replikacije (dupliranje DNK) pa pre tog procesa ima 1 hromatidu i centromeru, a posle izvršene replikacije ima dve hromatide spojene centromerom
pogledaj kako izgleda hromozom posle replikacije http://www.bionet-skola.com/w/Slika:Met ... omozom.jpg

Taša
prolaznik
Posts: 5
Joined: 12 Dec 2007, 22:37

Re: Zadaci iz genetike

Post by Taša » 24 Dec 2007, 22:18

Hvala puno za odgovore! :D

User avatar
coccinella
urednik
Posts: 27
Joined: 09 Dec 2007, 13:46

Re: Zadaci iz genetike

Post by coccinella » 24 Dec 2007, 23:14

samo jedan savet za Tasu. Probaj da crtas i pravis sheme i koristis razlicite boje za obelezavanje razlicitih alela dok radis ove zadatke iz genetike. Verujem da ce ti to mnogo pomoci u razumevanju zadataka

User avatar
EUKALIPTUS
prolaznik
Posts: 9
Joined: 23 Jan 2008, 16:31

Re: Zadaci iz genetike

Post by EUKALIPTUS » 27 Jan 2008, 12:50

Tsnena, molim vas, ako imate vremena da me prekontrolišete u dva zadatka:
1) Muškarac A krvne grupe sa sindromom "nokat-čašica", koji ima oca sa istim karakteristikama i zdravu majku krvne grupe O, sklopio je brak sa zdravom ženom krvne grupe B (homozigot). Prikazati šematski kakvo potomstvo može da očekuje ovaj par, ako se zna da rastojanje između ABO i "nokat-čašica" lokusa iznosi 10 cM.


Moje rešenje je: Genotip ABCc (nokat-čašica sindrom sam obeležavao sa "C") 45%; BOCc - 5%; ABcc - 5% i BOcc - 45%.

2) Geni A i B, koji određuju dva svojstva, nalaze se na istom paru homologih hromozoma, na rastojanju od 24 cM. Ako je jedan roditelj heterozigot (AaBb) a drugi homozigot (aabb), analizirati moguće genotipove, fenotipove i brojni odnos njihovog potomstva u F1 generaciji.

Moje rešenje:
AaBb 38%
aabb 38%
Aabb 12%
aaBb 12%
Nemam rešenja za ove zadatke a to je oblast koja mi najslabije ide.

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: Zadaci iz genetike

Post by tsnena » 27 Jan 2008, 17:38

1. Muškarac je genotipa AOCc (kako si ti označio gen za NP sindrom), a žena je homozigot za oba gena BBcc. Pošto su ova dva vezana gena udaljeni 10cM to znači da se kod muškarca rekombinantni gameti, Ac i OC, obrazuju u 10% (0,1) odnosno po 0,05 za svaki gamet. Druga dva tipa gameta gde nije bilo krosingovera se obrazuju u 90% ili po 0,45 za svaki AC i Oc.
P: AOCc x BBcc
gameti: AC (0,45), Ac (0,05), OC (0,05), Oc (0,45) x Bc (1)

F1: ABCc (0,45) , ABcc (0,05), BOCc (0,05), BOcc (0,45)

Eukaliptuse, zadatak ti je tačan,a objašnjenje sam dala zbog drugih koji će ovo pročitati ako im bude zatrebalo.

2. ovaj zadatak je sličan prthodnom
rekombinantni gameti heterozigotnog roditelja se obrazuju u 24%, tj. Ab (12%) i aB (12%), a normalni gameti (gde nije bilo krosing-overa) po AB(38%) i ab (38%).

P: AaBb x aabb

F1: AaBb , aaBb, Aabb, aabb
1: 1 : 1 : 1 - fenotipski odnos (ili po 25% za svaki fenotip)

AaBb (38%) - fenotip: obe dominantne osobine
aaBb (12%) - fenotip: osobina a recesivna, a osobina B dominantna
Aabb (12%) - fenotip: osobina A dominantna, a osobina b recesivna
aabb (38%) - fenotip - obe recesivne osobine

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest