genotip problem

klasična, humana, populaciona...
Post Reply
zeljkomo
Posts: 4
Joined: 16 Apr 2017, 17:06

genotip problem

Post by zeljkomo » 16 Apr 2017, 20:57

Lijep pozdrav
Ako bi mi netko mogao pomoći oko ovog zadatka muči me ovaj genotip jednostavno neznam krenuti

Počmem tako da
ABab X ABab križam ali to ne ispadne dobro

Zadatak glasi
Neka biljka imala je genotip ABab. Izvršeno je test križanje i dobiveno je potomstvo koje se sastojalo od 130 biljaka ABab ,18 Abab ,24 aBab i 144 biljke abab.
Napravite križanje kojim je dobiveno ovo potomstvo ,označite crossing over gamete i c.o potomstvo te izračunajte % crossing over-a.

zeljkomo
Posts: 4
Joined: 16 Apr 2017, 17:06

Re: genotip problem

Post by zeljkomo » 17 Apr 2017, 13:41

može netko pomoci :)

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: genotip problem

Post by tsnena » 17 Apr 2017, 19:32

Ukrštaju se biljke genotipova

AaBb x aabb (u pitanju su vezani geni)
krosing-over omogućava obrazovanje 4 tipa gameta AB, aB, Ab i ab kod genotipa AaBb, od čega su gameti Ab i aB krosing-over gameti

Kada se ti gameti iskombinuju sa gametima ab (koje obrazuje biljka genotipa aabb) dobiju se sledeći getnotipovi

AaBb (130) , Aabb (18), aaBb (24) i aabb (144) šro ukupno daje 316 biljaka

co potomstvo su biljke genotipva Aabb (18), aaBb (24) jer imaju drugačije osobine od roditelja: jednu dominantnu, drugu recesivnu dok roditelji imaju ili obe dominantne (AaBb) ili obe recesivne (aabb)

% co izračunava se tako što se broj dobijenih biljaka podeli ukupnim brojem biljaka za Ab je 18:316 x100= 5,69%

za aB je 24:316x100=7,59%

zeljkomo
Posts: 4
Joined: 16 Apr 2017, 17:06

Re: genotip problem

Post by zeljkomo » 17 Apr 2017, 20:54

Hvala vam mnogo
Samo još mi nije jasno kad računamo crossing-over ,kako da znam jeli serija spajanja ili razdvajanja.
Vi ste primjenjili seriju spajanja zato množite sa 100.
U nekim sličnim zadacima primjenjuju seriju razdvajanja i množe sa 200

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: genotip problem

Post by tsnena » 18 Apr 2017, 12:12

Daj mi neki primer da vidim na šta se odnosi tvoje pitanje.

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2988
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: genotip problem

Post by tsnena » 18 Apr 2017, 12:20


zeljkomo
Posts: 4
Joined: 16 Apr 2017, 17:06

Re: genotip problem

Post by zeljkomo » 18 Apr 2017, 15:48

Izračun % crossing overa iz podataka F2 generacije.
Izračunava se iz dvije formule ovisno o kojoj se seriji vezanih gena radi.

Sad piše da postoje dvije serije vezanih gena. Onda imaju i dvije formule za izračunavanje crossing overa

Serija razdvajana tu ste vi formulu primjenjili u mom zadatku % crosing over= korijen -frekvencija dvostrukih recesiva * 100

i druga formula
Serija spajanja
% crossing over=korijen-frekvencija dvostrukih recesiva * 200

Znači za izračunavanje crossing overa postoje dvije formule mene zanima kako ću znati da li da izaberem jednu ili drugu formulu
Jer kako vidim razlika između ove dvije formule je da u jednoj formuli množimo sa 100 ,a drugoj množimo sa 200
Lijep pozdrav

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest