Page 1 of 5

GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 27 Jun 2010, 03:25
by tashana
Ovako,radila sam neke zadatke iz zbirke i njihovi odgovori su mi potpuno nejasni...
1.Kod nasledjivanja kvantitativnih osobina koje su pod kontrolom 2 para gena ukoliko ukrstimo 2 heterozigotne jedinke,AaBb,mozemo ocekivati koliko razlicitih fenotipova?
2.Zena ciji je otac imao hemofiliju udata je za normalnog muskarca i imaju sina.Koja je verovatnoca da je sin oboleo?(Da li se ovde automatski pretpostavlja da je majka heterozigotni prenosilac gena za hemofiliju iako su podaci oskudni po tom pitanju?)
Unapred hvala na odgovorima! :D

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 27 Jun 2010, 15:03
by tashana
Danas sam radila testove sa narucenog Cd-a.Moram da pohvalim vas rad,izbor pitanja je fantastican.Samo se nadam da nece na prijemnom biti bas toliko detaljna :oops: ...
Imam neka pitanja ciji mi odgovori nisu jasni,pa bih molila ako mozete da mi pojasnite.
1.Geni imaju promenljiv raspored na hromozomu.To mi je jasno zbog inverzija,a li mi nije jasno zasto nije tacan i odgovor da imaju linearan raspored na hromozomskoj DNK.
2.Uzrok mentalne retardiranosti moze da bude:
a)lomljivi X hromozom
b)mutacija na Y hromozomu
c)visak Y hromozoma
d)manjak X hromozoma kod zene
e) sve je tacno
Zasto je tacan odgovo samo pod a)?
3.Genotip holandricne osobine je:
a)monozigotan
b)sa neparnim allelom gena
c)sa parom alela nekog gena
d)homozigotan
e)heterozigotan
Ovo uopste ne razumem...Da li se tu misli da se moze dobiti samo jedna vrsta zigota?
4.Ako u humanoh populaciji ima oko 7% muskaraca sa daltonizmom,koliki je procenat zena sa istim poremecajem?Kako ovo uopste da postavim?
5.Zanima me da li kada se desi translokacija 21/14 racunam 2 manje akrocentricnih,a 1 vise submetacentricnih?
6.Pitanje je bilo zaokruzi netacnu recenicu.Zanima me zasto je tacno da sa ravnoteza za jedan par alela u populaciji uspostavlja samo za jednu generaciju.Zar ne bi trebalo da se uspostavi za sve generacije jer je u pitanju ravnoteza?
7.Kolika je verovatnoca da normalna osoba bez Barovog tela svom potomstvu prenese hipofosfatemiju(nasledjuje se dominantno vezano za X hromozom)?Odgovor je 100%.Da li se tu misli hipoteticki govoreci da ovaj muskarac na svom X hromozomu nema mutirani gen,a da je u braku sa zenom koja je dominantni homozigot?
8.Telesna celija coveka sa 45 hromozoma je monozomik,zar ne?
9.Muskarac sa trizomijom X hromozoma ima ukupno hromozma?Mislim da je 48.
10.U populaciji gde je ucestalost dominantnih jedinki trostruko veca od ucestalosti recesivnih jedinki,kolika je ucetalost dominantnih homozigota?Ja sam dobila da je 50%
11.kod dihibridnog ukrstanja najveci broj razlicitih fenotipova koje recsivni homozigot moze dobiti u potomstvu je?Da li se misli na ukrstanje u parentalnoj generaciji?
12.Koliki je rizik da i ostala deca budu zahvacena istim poremecajem ako su jedan roditelj i jedno dete zahvaceni autozomno-dominantnim poremecajem?Da li se na tog roditelja gleda kao na dominantnog heterozigota ili kao na heterozigota?
Nadam se odgovorima do prijemnog :roll:

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 28 Jun 2010, 08:42
by tsnena
tashana wrote:Ovako,radila sam neke zadatke iz zbirke i njihovi odgovori su mi potpuno nejasni...
1.Kod nasledjivanja kvantitativnih osobina koje su pod kontrolom 2 para gena ukoliko ukrstimo 2 heterozigotne jedinke,AaBb,mozemo ocekivati koliko razlicitih fenotipova?
2.Zena ciji je otac imao hemofiliju udata je za normalnog muskarca i imaju sina.Koja je verovatnoca da je sin oboleo?(Da li se ovde automatski pretpostavlja da je majka heterozigotni prenosilac gena za hemofiliju iako su podaci oskudni po tom pitanju?)
Unapred hvala na odgovorima! :D
1. 5 fenotipa jer je u pitanju aditivna poligenija (pogledaj ''interakcije gena'' str. 30 u Biologiji 3 za medicinsku školu)

2. Žena čiji je otac imao hemofiliju je obavezni heterozigot XX*(od oca je nasledila X* hromozom sa mutacijom za hemofiliju)

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 28 Jun 2010, 18:25
by tsnena
tashana wrote:Danas sam radila testove sa narucenog Cd-a.Moram da pohvalim vas rad,izbor pitanja je fantastican.Samo se nadam da nece na prijemnom biti bas toliko detaljna :oops: ...
Imam neka pitanja ciji mi odgovori nisu jasni,pa bih molila ako mozete da mi pojasnite.
1.Geni imaju promenljiv raspored na hromozomu.To mi je jasno zbog inverzija,a li mi nije jasno zasto nije tacan i odgovor da imaju linearan raspored na hromozomskoj DNK.

greška, geni imaju linearan, a ne promenljiv raspored (inverzije su aberacije)

2.Uzrok mentalne retardiranosti moze da bude:
a)lomljivi X hromozom
b)mutacija na Y hromozomu
c)visak Y hromozoma
d)manjak X hromozoma kod zene
e) sve je tacno
Zasto je tacan odgovo samo pod a)?

3.Genotip holandricne osobine je:
a)monozigotan
b)sa neparnim allelom gena; zato što muškarac ima samo jedan Y hromozom
c)sa parom alela nekog gena
d)homozigotan
e)heterozigotan
Ovo uopste ne razumem...Da li se tu misli da se moze dobiti samo jedna vrsta zigota?

4.Ako u humanoh populaciji ima oko 7% muskaraca sa daltonizmom,koliki je procenat zena sa istim poremecajem?Kako ovo uopste da postavim?
žena ima dva X hromozoma pa je XX= 0,007 x 0,007= 0,0049

5.Zanima me da li kada se desi translokacija 21/14 racunam 2 manje akrocentricnih,a 1 vise submetacentricnih?
da

6.Pitanje je bilo zaokruzi netacnu recenicu.Zanima me zasto je tacno da sa ravnoteza za jedan par alela u populaciji uspostavlja samo za jednu generaciju.Zar ne bi trebalo da se uspostavi za sve generacije jer je u pitanju ravnoteza?
jena generacija je data kao vreme za koje se uspšostavlja ravnoteža
7.Kolika je verovatnoca da normalna osoba bez Barovog tela svom potomstvu prenese hipofosfatemiju(nasledjuje se dominantno vezano za X hromozom)?Odgovor je 100%.Da li se tu misli hipoteticki govoreci da ovaj muskarac na svom X hromozomu nema mutirani gen,a da je u braku sa zenom koja je dominantni homozigot?
8.Telesna celija coveka sa 45 hromozoma je monozomik,zar ne?
da
9.Muskarac sa trizomijom X hromozoma ima ukupno hromozma?Mislim da je 48.
da

10.U populaciji gde je ucestalost dominantnih jedinki trostruko veca od ucestalosti recesivnih jedinki,kolika je ucetalost dominantnih homozigota?Ja sam dobila da je 50%
dominantne jedinke su p2 + 2pq, a recesivne su q2 (ovo je na kvadrat)
p2 + 2pq = 0,75, omda je q2= 0,25; q=0,5


11.kod dihibridnog ukrstanja najveci broj razlicitih fenotipova koje recsivni homozigot moze dobiti u potomstvu je?Da li se misli na ukrstanje u parentalnoj generaciji?

da, na to se misli; roditelji su: 1. recesivan homozigot (aabb), a drugi je heterozigot (AaBb) da bi sve dobile sve moguće kombinacije
P: aabb x AaBb
gameti prvog roditelja: ab
gameti drugogo roditelja: AB, Ab, aB, ab
posle kombinovanja gameta dosija se F1 generacija (potomci)
F1: AaBb, Aabb, aaBb, aabb
4 fenotipa:
AaBb - obe dominantne osobine
Aabb - prva dominantna, druga recesivna osobina
aaBb - prva recesivna, druga dominantna
aabb - obe recesivne osobine


12.Koliki je rizik da i ostala deca budu zahvacena istim poremecajem ako su jedan roditelj i jedno dete zahvaceni autozomno-dominantnim poremecajem?Da li se na tog roditelja gleda kao na dominantnog heterozigota ili kao na heterozigota?
Nadam se odgovorima do prijemnog :roll:

dominantna heterozigot ne postoji, već domimamtan homozigot (na to si verovatno mislila)

čim je samo jedno dete bolesno, onda je heterozigot (da su sva bolesna onda bi bio homozigot)


Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 15 Nov 2010, 20:42
by Freddy
Može pomoć oko ovog zadatka

Koji će od navedenih genotipova dati 16 različitih gameta (geni za svako
pojedino svojstvo nalaze se na različitim kromosomima):
a) AA BB C4C5 dd E1E2 Ff
b) AA Bb C4C5 Dd E1E2 FF
c) AA Bb C4C5 DD E1E2 FF
d) Aa BB C4C5 DD E1E2 FF
e) Aa BB CC Dd E1E2 FF

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 17 Nov 2010, 19:52
by tsnena
Broj različitih gameta može da se izračuna po formuli 2ⁿ, gde je n broj heterozigotnih gena u nekom genotipu, pa onda iz ponuđenih genotipova treba izabrati onaj koji ima 4 gena u heterozigotnom stanju. Od ponuđenih to je genotip pod b) AA Bb C4C5 Dd E1E2 FF (boldirani su heterpzigotni geni)

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 17 Nov 2010, 20:22
by Freddy
Hvala!
Mi takvu formulu, nažalost, nismo spominjali
Ipak, još jedan zadatak ne shvaćam, a glasi:
4. U genu dužine 150 parova baza došlo je do insercije jednog para baza ispred 89. para. Nakon toga je uslijedila sinteza proteina. Koliko je aminokiselina ostalo nepromijenjenih?
a ) 88
b ) 150
c ) 29
d ) 50
e ) nije moguće izračunati

Pohvaljujem forum :)

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 17 Nov 2010, 20:47
by tsnena
tačno je pod c) 29

Svaku aminokiselinu određuju tri uzastopna nukleotida, tzv. kodon. Ispred mesta insercije ima 88 nukleotida što podeljeno sa 3 daje 29 kodona, a to će usloviti sintezu 29 nepromenjenih aminokiselina.

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 17 Nov 2010, 22:01
by Freddy
Sada shvaćam
Još jednom hvala!

Re: GENETIKA-NEJASNI ZADACI

Posted: 17 Nov 2010, 22:13
by tsnena
:D