Page 3 of 3

Re: Biljana9

Posted: 15 Jun 2008, 23:08
by tsnena
pogrešno si naučila: kod je odnos između kodona i aminokiselina, odnosno svaki kodon šifruje neku aminokiselinu (npr. AUG je za metionin)

trofoblast si očigledno pomešala sa placentom

Re: Biljana9

Posted: 15 Jun 2008, 23:16
by Biljana9
Blastocista: uocavaju se ćelije embrioblasta, trofoblasta.
Ćelije trofoblasta se diferenciraju prvenstveno jer one luce progesteron i liticke enzime koje razgrađuju zid uterusa śto omogućava implantaciju blastociste.
izvor:http://www.medizinstudent.de/lernen/skr ... ts_id=3489

Re: Biljana9

Posted: 15 Jun 2008, 23:31
by tsnena
nemoj se pozivati na nepouzdane izvore; udžbenik je merodavan, a skripta koju je ko zna ko pisao nije :roll: