kata

Svako ovde ima svoju posebnu temu

Moderator: tsnena

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: kata

Post by tsnena » 08 Apr 2008, 23:00

hvala, kato; pozdrav i tebi; pa, vidimo se 10. aprila :lol:

kata
korisnik
Posts: 17
Joined: 28 Jan 2008, 23:03

Re: kata

Post by kata » 10 Apr 2008, 22:23

nista mi nije jasno, pa ja sam razumela da je test 10. aprila u 21 i 30.Da li neko zna za kada je pomereno testiranje.

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: kata

Post by tsnena » 11 Apr 2008, 22:32

dobila si od mene objašnbjenje na pp

kata
korisnik
Posts: 17
Joined: 28 Jan 2008, 23:03

Re: kata

Post by kata » 13 Apr 2008, 22:11

resenja testa:

1. a
2. b
3. b
4. a
5. d
6. a
7. c
8. a
9. b
10. / b
11. d
12. a
13. a
14. c
15. e
16. b
17. c
18. b
19. d
20. c
21.b
22. c
23. / c
24. a
25. a
26. b
27. b
28. d
29. b
30. c

kata
korisnik
Posts: 17
Joined: 28 Jan 2008, 23:03

Re: kata

Post by kata » 07 May 2008, 22:14

1. Parentalna (P generacija )je:
b. roditeljska generacija

2. Od ukupno 7324 okruglih i naboranih zrna graška koje je Mendel dobio koliko je približno heterozigota (Aa):
v) 3662

3. U kom od navedenih procesa rekombinacije bakterija učestvuje fag:
a) u transdukciji

4. Ako u humanoj populaciji ima oko 7% muškaraca sa daltonizmom, koliki je procenat žena sa istim poremećajem?
a. oko 0,5%

5 . Jednak broj Barovih tela imaju:
1. normalan muškarac i žena sa Tarnerovim sindromom

6. Kariotip osobe sa hemofilijom je :
3.46,XX

7. Polna ćelija , koja sadrži dve garniture hromozoma je :
5. nijedan odgovor nije tačan

8. Porodična hiperholesterolemija se nasleđuje :
1. autozomno-dominantno

9. Koji od navedenih pojmova su pravilno spareni:
c. Edvardsov sindrom – mentalna retardacija

10.U populaciji, koja je u ravnoteži, od 100 osoba , 5 osoba je bolesno i to su recesivni homozigoti. Koliko u toj populaciji ima heterozigota?
b. preko 30%

11. Karitip žene sa Daunovim sindromom i normalnog muškarca razlikuju se u broju :
5. akrocentričnih hromozoma i Barovih tela

12. Ako je majka nosilac gena za daltonizam, verovatnoća da je njen sin daltonista je :
3. 50%

13. Spermatozoid muškarca sa Klinefelterovim sindromom ima :
5. ni jedan odgovor nije tačan

14. Telesna ćelija čoveka sa 48 hromozoma je
2. dvojni trizomik

15. Koji je od navedenih sindroma vezan za autozome?
c. sindrom mačjeg plača

16.Barovo telo je prisutno kod osoba sa kariotipom:
d. 46,XX

17.Za utvrdjivanje načina nasledjivanja neke osobine čoveka koristi se:
d. analiza rodoslova

18.Multifaktorski su determinisani:
e. sve navedene osobine

19.U odnosu na tip gameta koji stvara, muški pol sisara je:
a. heterogametan

20.Koja od tvrdnji o recesivnim polno-vezanim osobinama je tačna:
b. češće su prisutne kod muškaraca nego kod žena

21.Žena može imati hemofiliju u slučaju da je:
e. nijedan odgovor nije tačan

22. Kada se iz braka normalnih roditelja rodi sin daltonista, može se zaključiti da je poremećaj nasleđen :
4. od majčinog oca ili majke

23. U populaciji u kojoj je isti broj osoba sa dominantnom i recesivnom osobinom :
3. veća je učestalost recesivnog alela

24. Spermatozoid čoveka koji je nultizomičan:
2. ima 22 hromozoma

25. Koja je verovatnoća da normalna osoba bez Barovog tela svom potomstvu prenese daltonizam :
5. ne prenosi bolest ni kćerkama ni sinovima

26. Nasledna oboljenja koja se ispoljavaju u heterozigotnom stanju su :
4. brahidaktilija i patuljast rast

27. Genotip holandrične osobine je:
a. monozigotan
b. homozigotan
c. heterozigotan
d. geni na X hromozomu nisu spareni
e. nijedan od navedenih odgovora nije tačan

28.Fenotipski normalni nosioci hromozomskih aberacija imaju u kariotipu:
a. aneuploidiju
b. neuravnoteženu aberaciju
c. uravnoteženu aberaciju
d. manjak nekog autozoma
e. višak nekog autozoma

29. Pol čoveka determinisan je kao kod:
d) voćne mušice

30. Tačkasta mutacija nastaje kao posledica:
d) svega navedenog

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: kata

Post by tsnena » 07 May 2008, 22:40

evo rešenja pa se sama pronađi 8-)

1. b
2. v
3. a
4. a
5. 1
6. 3
7. 5
8. 1
9. c
10. b
11. 4
12. 3
13. 5
14. 2
15. c
16. d
17. d
18. e
19. a
20. b
21. a
22. 4
23. 3
24. 2
25. 5
26. 4
27. d
28. c
29. d
30. d

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: kata

Post by tsnena » 07 May 2008, 22:43

Kato, bravo !!!! :D :D :D :D

baš si me prijatno iznenadila; odlično si uradila test :samo dva netačna i dva koja nisi uradila; ŠTA TE ZBUNJUJE KOD OVIH PITANJA KOJA NISI URADILA?

još jednom; BRAVO :D

kata
korisnik
Posts: 17
Joined: 28 Jan 2008, 23:03

Re: kata

Post by kata » 07 May 2008, 23:06

zadovoljna sam, genetiku sam ucila uz pomoc knjige za medicinsku skolu a radila sam i sa mojom profesorkom. Kritika je delovala jer sam test iz molekularne uradila katastrofalno pa me uhvatila panika. 27. pitanje nisam razumela, znam da je holandricno nasledjivanje vezano za y hromozom, ali nisam uspela da to povezem sa nekim od ponudjenih odgovora. 28. pitanje pa nisam bas najbolje razumela sta je uravnotezeno a sta neuravnotezeno i kada je fenotip normalan. Pogresila sam i 11. i 21. pitanje a oba su vezana za polne hromozome, a ja sam mislila da je to lako i da oko tih pitanja necu imati problema a odgovorila sam na teza pitanja. U svakom slucaju, hvala na cestitkama, veliki pozdrev kata :D :D

kata
korisnik
Posts: 17
Joined: 28 Jan 2008, 23:03

Re: kata

Post by kata » 01 Jun 2008, 22:20

1. b
2. c
3. b
4. a
5. a
6. a
7. a
8. d
9. b
10. v
11. b
12. b
13. v
14. v
15. a
16. a
17. h
18. k
19. b
20. e
21. d
22. e

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: kata

Post by tsnena » 01 Jun 2008, 22:30

bravo, Kato, samo tri netačna :D

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest