Page 2 of 2

Re: Mita biolog

Posted: 13 Apr 2008, 20:50
by Mita biolog
hvala vam puno na odgovoru....
pozdrav :)

Re: Mita biolog

Posted: 13 Apr 2008, 22:01
by Mita biolog
1. a
2. b
3. b
4. a
5. d
6. d
7. c
8. a
9. b
10. a
11. e
12. c
13. a
14. b
15. e
16. b
17. c
18. b
19. d
20. c
21. a
22. c
23. c
24. b
25. a
26. d
27. b
28. d
29. a
30. b

može bolje, može bolje :roll:

Re: Mita biolog

Posted: 13 Apr 2008, 22:35
by Mita biolog
sad sam video da mi ni 15. pitanje nije tacno.....
ali ne razumem kako mi nisu tacni 19. i 28. pitanja za transkripciju i za rnk...?
A i ne razumem 12. pitanje u vezi amino kiselina i kodona kod bakterije.....

Re: Mita biolog

Posted: 13 Apr 2008, 22:56
by tsnena
19 ti je tačno :oops:
28. nije jer do transkripcije dolazi u mitohondrijama koje sadrže sopstvenu DNK (gene) i sintetišu proteine pa se normalno pre toga mora da desi transkripcija gena koji nose šifru za te proteine

12. bakterijski geni nemaju introne; jedan kodon određuje 1 aminokiselinu, a stop kodon ne određuje nijednu; dakle, 42 kodona=41 aminokiselina

Re: Mita biolog

Posted: 07 May 2008, 21:55
by Mita biolog
1.b
2.v
3.a
4.c
5.
6.
7.3
8.1
9.c
10.d
11.2
12.3
13.2
14.2
15.c
16.d
17.d
18.e
19.d
20.b
21.a
22.5
23.1
24.3
25.5
26.5
27.c
28.b
29.d
30.a

Re: Mita biolog

Posted: 07 May 2008, 22:36
by tsnena
evo rešenja pa se sam pronađi 8-)

1. b
2. v
3. a
4. a
5. 1
6. 3
7. 5
8. 1
9. c
10. b
11. 4
12. 3
13. 5
14. 2
15. c
16. d
17. d
18. e
19. a
20. b
21. a
22. 4
23. 3
24. 2
25. 5
26. 4
27. d
28. c
29. d
30. d

Re: Mita biolog

Posted: 15 May 2008, 21:55
by Mita biolog
1.c
2.b
3.d
4.e
5.b
6.c
7.e
8.d
9.e
10.b
11.b
12.d
13.a
14.e
15.d
16.c
17.d
18.c
19.a
20.a
21.b
22.c
23.e
24.c
25.b
26.e
27.b
28.d
29.d
30.e

Re: Mita biolog

Posted: 15 May 2008, 22:06
by tsnena
dobro si uradio: samo 4 netačna odgovora :D