Page 1 of 1

Elasmobranhije

Posted: 27 May 2013, 20:10
by MinjaZeko1
Bicu kratka...sta su elasmobranhije?

Re: Elasmobranhije

Posted: 28 May 2013, 18:56
by tsnena
U najkraćem i odgovor, grupa hrskavičavih riba kojoj pripadaju ajkule i raže.