Pomoc

Ovde možete tražiti pomoć za sve što vas muči u vezi biologije, nemojte mi slati privatne poruke.
Jelenčica
zainteresovan korisnik
Posts: 25
Joined: 17 Jun 2016, 17:21

Re: Pomoc

Post by Jelenčica » 02 Aug 2016, 14:46

Ja se unapred izvinjavam uradila sam ovaj informator ali mi je ostalo dosta pitanja na neka mislim da znam odgovor a na neka ne,pa ako moze pomoc:)Unapred hvala.
1.Primate vode poreklo od:
a),starih teleostei
b)dvodihalica
c)starih insektivora
d)starih karnivora
e)starih stegocefala
2.Savremena ideja evolucije bazira se na pretpostavci:
a)o monofilietskom poreklu zivog sveta
b)o polifilietskom poreklu zivog sveta
c)o vanzemaljskom poreklu zivog sveta
d)o teoloskom poreklu zivog sveta
3.Faktori evolucije su:
a)temperatura,svetlost,vlaga
b)klimatski,edafski,orografski
c)promenljivost,selekcija,nasledjivanje
d)migracije,modifikacije,borba za opstanak
4.Koji od navedenih termina oznacava geografsku specijaciju:
a)simpatricka
b)alopatricka
c)monofileticka
d)nema tacnog odgovora
5.Pirogrozdjana kiselina u celiji je:
a)izlazno jedinjenje krebsovog ciklusa
b)izlazno jedinjenje anaerobne glikolize
c)izlazno jedinjenje tamne faze fotosinteze
d)ulazno jedinjenje anaerobnog celijskog disanja
6.U procesu nitrifikacije amonijak se oksiduje do:
a)gasovitih azota koji odlaze u atmosferu
b)do azot monoksida koji prelazi u nitrate
c)do aminokiseline koja se oksiduje u nitrate
d)do azotne kiseline koja se neutralise do nitrata
7.Eukariotske celije karakteristicne su za:
a)paramecijum i ribe
b)viruse,rikecije,hlamidije
c)prazivotinje i sundjere
d)sve alge i prazivotinje
8.Koje grupe organizama poseduju pravu telesnu duplju(,celom):
a)pljosnati crvi,valjkasti crvi
b)nemertine i svi kicmenjaci
c)kicmenjaci i prstenasti crvi
d)pijavice,sisari i ribe
9.Koje su od navedenih organela karakteristicne samo za prokariote:
a),bazalna tela
b)nukleoid
c)Goldzijev kompleks
d)ribozomi (70s)
e),ribozomi (80s)
10.Koji od navedenihkicmenjaka ima najrazvijeniju potkoznu muskulaturu:
a),sisari
b)ribe
c)gmizavci
d)vodozemci
e)ptice
11.Koje su osnovne karakteristike kicmenjaka:
a)endoskelet
b)Malpigijeve cevi
c)skrzno crevo
d)kozne zlezde
e)cevast nervni sistem
12.Izlucivanje kod valjkastih crva se obavlja:
a)difuzijom preko cele povrsine koze
b)preko protonefridija
c)preko razgranatih creva
d)pomocu metanefridija
13.Krosing over je:
a)cesci u spermatogenezi nego oogenezi
b)cesci u oogenezi nego spermatogenezi
c)razmena homologih fragmenata izmedju sestrinskih hromatida
d)u pahitenu mejoze2
14.Brazdanje jajne celije sisara pocinje
a)u jajovodu, pre oplodjenja
b)odmah po oplodjenju
c)u stadijumu morule
15.Apsorpcija vode kod kicmenjaka pretezno se odvija u:
a)prednjem delu creva
b)zelucu
c)tankom crevu
d)jednjaku
e)ni jedan odg.nije tacan
16.Kod kojih zivotinja se javlja heterodentizam:
a)vuk
b)haringa
c)zidni guster
d)mis
17.Migracije:
a) mogu da izmene geneticki sastav populacije
b)doprinose odrzavanju konstantne geneticke strukture populacije
c)ne menjaju bitno promenu strukture
d)ni jedan odg.nije tacan
18.Neorganske soli neophodne su:
a)odrzavanje osmotskog pritiska
b)transport organskih molekula
c)normalnu aktivnost nervnog sistema i misica
d)za okostavanje
19.Po broju hromozoma somatske celije su:
a)iste kao i zrele polne celije
b)iste kaobi spermatogonije
c)poliploidne ili tetraploidne
d)iste kao oogonije
20.Euploidije su:
a)normalno stanje hromozomskog seta u mejozi
b)pravilno umnozavanje celih garnitura hromozoma
c)umnozavanje ili smanjenje diploidnog broja hromozoma za jedan ili vise hromozoma
d)smanjenje broja hromozoma za n-broj
21.Koje od navedenih celija su najvise diferencirane:
a)spermatogonije
b)ovum
c)oocite2
d)spermatide
22.Kod kojih od navedenih zivotinja muski pol je heterogametan:
a)covek,vinske musice,konj
b)gmizavci,domace kokosi,leptiri
c)majmun,slepi mis,bubojed
d)stenica,kraba,covek
23.Okruzite slovo pod kojim se nalazi tacan odgovor:
a)kodon je triplet nukleotida na iRnk
b)antikodon je triplet dezoksiribonukleotida na tRnk
c)kodon je komplementaran antikodonu
d)antikodon je odgovoran za vezivanje rRnk

1.c
2.a
3.c
4.b
5.ne znam
6.ne znam
7.ne znam
8.ne znam
9.d
10.c
11.a,b,c,d
12.a
13.ne znam
14.c
15.d
16.ne znam
17.ne znam
18.a,c,d
19.b,d
20.b
21.d
22.ne znam
23.c

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests