prijemni biologija

testovi, pitanja, objašnjenja

Moderator: tsnena

Tea1111
Posts: 2
Joined: 21 Jun 2018, 18:58

Re: prijemni biologija

Post by Tea1111 » 21 Jun 2018, 20:00

68. Hromatofore se pretezno nalaze u:
a) potkoznom tkivu
b) krznu
v) pokozici
71. Raspored sive i bele mase u kicmenoj mozdini je isti kao u velikom mozgu:
a) da
b) ne
72.Iz mozga ukupno polazi:
a) 12 pari mozdanih nerava
b) 31 par mozdanih nerava
v) 6 pari mozdanih nerava
73.Sposobnost razlikovanja boja i detalja predmeta imaju :
a) cepici
b) stapici
78.Najstariji fosilni oblici kicmenjaka pripadaju klasi:
a) placodermi
b) ostracodermi
v)crossopteryrii
81. Miksini :
a) imaju jako izrazen stadijum larve
b) nemaju jasno izrazen stadijum larve
v) ne prolaze kroz stadijum larve
83. Elasmobranchii imaju:
a) cikloidne krljusti
b) ktenoidne krljusti
v) plakoidne krljusti
85.Vecina gmizavaca je izumrlo tokom:
a) jure
b) krede
v) trijasa
87. Potiljacna kost lobanje sisara ima:
a) jedan zglobni glezanj
b) dva zglobna gleznja
v) tri zglobna gleznja

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest