Testovi

testovi, pitanja, objašnjenja

Moderator: tsnena

Post Reply
User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Testovi

Post by tsnena » 05 Jun 2009, 07:58

Ovde možete postaviti testove sa ranijih prijemnih ispita

micobilder
prolaznik
Posts: 9
Joined: 03 Jun 2009, 16:45

Re: Testovi

Post by micobilder » 05 Jun 2009, 22:11

Dakle ja cu pisati pitanja sa odgovorima i potrebno je samo da mi kazete da li su tacna. Evo prvih 15:

1. Oblici hromozoma mogu biti:
2. Faze mitoze su:
3. Mitoza je:
a) deoba somatskih celija
b) deoba polnih celija
c) deoba bakteriofaga
d) direktna deoba
4. Mejoza je:
a) direktna deoba
b) indirektna deoba
c) redukciona deoba
d) deoba bakteriofaga
5. Broj hromozoma u jajnoj celiji zene:
a) 2n = 46
b) n = 22
c) n = 23
d) 2n = 22
6. Broj hromozoma u somatskim celijama ljudi:
a) n = 23
b) 2n = 46
c) 2n = 64
d) n = 14
7. Broj hromozoma u gametama:
8. Broj hromozoma u somatskim celijama:
9. Nastanak i razvice polnih celija naziva se:
a) fragmentacija
b) konjugacija
c) gametogeneza
d) lizogenija
10. Gametogeneza kod biljaka:
a) mikrosporogeneza i makrosporogeneza
b) konjugacija i kariogamija
c) spermatogeneza i oogeneza
d) reprodukcija paramecijuma
11. Gametogeneza kod zivotinja:
a) mikrosporogeneza i makrosporogeneza
b) konjugacija i kariogamija
c) spermatogeneza i oogeneza
d) reprodukcija paramecijuma
12. Polna celija sposobna za oplodnju:
a) gen
b) gameta
c) zigota
d) gonada
13. Vrste RNK:
14. Specificnost u gradji nukleinskih kiselina:
15. Komponente nukleotida:
ODGOVORI:

1. Metacentrican, submetacentrican, telocentrican, subtelocentrican
2. Profaza, anafaza, metafaza, telofaza
3. a)
4. c)
5. c)
6. b)
7. Haploidan (n)
8. Diploidan (2n)
9. c)
10. a)
11. c)
12. b)
13. tRnk, iRNK, rRNK
14. Gradjene su od pentoznog secera i azotne baze sa ostacima otofosforne kiseline
15. Komponente su pentozni secer i azotna baza + fosforna kiselina

Toliko za danas... A sad je red na profesore... Da li su ovi odgovori tacni?

User avatar
Stefann
zainteresovan korisnik
Posts: 254
Joined: 23 Dec 2007, 14:37

Re: Testovi

Post by Stefann » 05 Jun 2009, 23:58

Nisam profesor, ali nema veze - svi odgovori su tačni. :D
Sve što znamo proističe iz eksperimenta i završava se njime!
http://stefann90.blogspot.com

micobilder
prolaznik
Posts: 9
Joined: 03 Jun 2009, 16:45

Re: Testovi

Post by micobilder » 06 Jun 2009, 00:39

Ako je tako onda idemo dalje... ovde imam jedno na koje nemam odgovor...

16. Komplementarnost N baza u DNK:
17. Prikazati segment DNK sa sest parova nukleotida (prikazati samo baze i N mostove):
18. Razlike izmedju DNK i RNK:
19. Prenosilac sifre za sintezu belancevina:
20. Specificnost proteina:
21. Mesto sinteze proteina: a) jedro
b) ribozom
c) mitohondrija
d) vakuola
22. Hibridizacija: a) parenje hromozoma
b) ukrstanje
c) kalemljenje
d) transplatacija
23. Homozigotne i heterozigotne individue:
24. Homozigot: a) Aa MM
b) KK bb
c) Tt Ss
d) LL Bb
25. Heterozigot: a) AA bb TT
b) AA BB tt
c) Aa Bb Tt
d) Aa tt xx
26. Individue heterozigotne na jedno svojstvo: a) haploidi
b) monohibridi
c) recesivni
d) dominantni
27. Individue heterozigotne na dva svojstva: a) dihibridi
b) diploidi
c) dominantni
d) dvostruki
28. Individue heterozigotne na veci broj svojstava: a) poliploidi
b) polihibridi
c) polisaharidi
d) poligeni
29. Karakteristika F1 generacije: a) razdvajanje svojstava
b) parenje hromozoma
c) uniformnost
d) homozigotnost
30. Odnos razdvajanja po fenotipu u F2 generaciji kod monohibrida u slucaju pune dominacije:

ODGOVORI:

16. A-T , C-T
17. A=T , T=A , C=G , G=C , T=A , C=G napomena: C=G i G=C su sa tri crte samo nemogu da otkucam pa sam ovako
18. DNK je dvolancana, DNK ima pentozu i dezoksiribozu a RNK ribozu, DNK ima timin a RNK uracil
19. iRNK
20. Aminokiseline
21. b)
22. b)
23. ovde nemam odgovor pa molim da mi neko odgovori...
24. b)
25. c)
26. b)
27. a)
28. b)
29. c)
30. 1:2:1

User avatar
Stefann
zainteresovan korisnik
Posts: 254
Joined: 23 Dec 2007, 14:37

Re: Testovi

Post by Stefann » 06 Jun 2009, 13:50

16. A-T, G-C.

18. DNK - dvolančan molekul, RNK - jednolančan molekul

DNK - pentoza je deoksiriboza (=dezoksiriboza), RNK - pentoza je riboza

DNK - sadrži timin, RNK - sadrži uracil.

20. Subjedinice proteina su aminokiseline koje su međusobno povezane peptidnim vezama.

23. Homozigotne jedinke su one kod kojih su dva alela za određenu osobinu identična.

Heterozigotne jedinke su one kod kojih su dva alela za određenu osobinu različita.

Na ova četiri pitanja odgovori nisu tačni ili su nepotpuni, pa sam ih ja ovako formulisa. ;)
Sve što znamo proističe iz eksperimenta i završava se njime!
http://stefann90.blogspot.com

micobilder
prolaznik
Posts: 9
Joined: 03 Jun 2009, 16:45

Re: Testovi

Post by micobilder » 06 Jun 2009, 16:56

prvo da te pitam... u 16. pitanju da li se pise sa jednom crticom izmedju kao sto si napisao ili sa dve ili tri?

i da te ispravim... u 23. si rekao homozigotne imaju iste alele a heterozigotne razlicite alele... mislim da si ih pomesao... homogametne imaju iste a heterogametne imaju razlicite alele.... imam jedno pitanje malo dalje mislim 38. u kom je to odgovor... nek se javi profesorica pa nek presudi sta je tacno :D

User avatar
Stefann
zainteresovan korisnik
Posts: 254
Joined: 23 Dec 2007, 14:37

Re: Testovi

Post by Stefann » 06 Jun 2009, 18:38

16. A-T sa dve crtice odnosno vodonične veze, a G-C sa tri vodonične veze.

Nisam ja ništa pomešao. Na starogrčkom jeziku: homo - isti, hetero - različit. Takođe, dobro sam rekao za homozigotne i heterozigotne jedinke. A što se tiče heterogametnosti i homogametnosti stvari stoje ovako:

1. Heterogametnost - stvaranje različitih tipova gameta od strane istog organizma.

2. Homogametnost - stvaranje jednoobraznih gameta od strane istog organizma.

Ženski pol kod čoveka je homogametan, jer jajne ćelije sadrže po 23 hromozoma koji su slične građe kod svake od njih. Muški pol je heterogametan, jer polovina spermatozoida sadrži X-hromozom, a polovina Y-hromozom, pored 22 autozoma. Kod ptica i leptira homogametnost karakteriše muški, a heterogametnost ženski pol, što je obrnuto većini drugih organizama, kako životinja tako i biljaka. ;) :idea:

Može sledećih 15 pitanja. :arrow:
Sve što znamo proističe iz eksperimenta i završava se njime!
http://stefann90.blogspot.com

micobilder
prolaznik
Posts: 9
Joined: 03 Jun 2009, 16:45

Re: Testovi

Post by micobilder » 06 Jun 2009, 21:08

u 23-em pitanju se traze individue a ti si ih nazvao jedinke... to je isto???

31. Odnos razdvajanja po genotipu u F2 generaciji kod monohibrida u slucaju intermedijarnosti:
32. Odnos razdvajanja po fenotipu u F2 generaciji kod monohibrida u slucaju pune dominacije: a) 3:1
b) 1:2:1
c) 9:3:3:1
d) 1:1:1:1
33. Odnos razdvajanja po fenotipu u F2 generaciji kod dihibrida u slucaju pune dominacije:
34. Svojstva uslovljena vecim brojem gena: a) kvalitativna
b) polno vezana
c) kvantitativna
d) autozomalna
35. Navesti po kom tipu se nasledjuje pol kod sisara:
36. Navesti po kom tipu se nasledjuje pol kod pataka:
37. Tip determinacije pola kod coveka: a) Protenor
b)Drosophila
c) Abraxas
d) Haploidija
38. Homogametne i heterogametne individue su:
39. Polno vezana svojstva kod ljudi: a) secerna bolest
b) hemofilija i daltonizam
c) albinizam
d) meningitis
40. Napisati broj hromozoma kod Daunovog sindroma i naznaciti promenu u kariotipu:
41. Napisati broj hromozoma kod Tarnerovog sindroma i naznaciti promenu u kariotipu:
42. Napisati broj hromozoma kod Klinefelterovog sindroma i naznaciti promenu u kariotipu:
43. Poremecaji u broju autosoma kod ljudi: a) Daunov sindrom
b) Tarnerov sindrom
c) Klinefelterov sindrom
d) Albinizam
44. Sta su mutacije:
45. Kako se nazivaju organizmi sa povecanim brojem hromozoma:

ODGOVORI:

31. 1:2:1
32. b)
33. 9:3:3:1
34. c)
35. Drosophila tip
36. Abraxas tip
37. b)
38. Homogametne - iste alele Heterogametne - razlicite alele
39. b)
40. 45+xx ili 45+xy
41. XO
42. XXY
43. d)
44. Retke greske tokom replikacije DNK
45. Poliloidi

Navali :D ....pitanje broj 40 je tsnena vec ispravila tako da znam da nije tacno...

User avatar
Stefann
zainteresovan korisnik
Posts: 254
Joined: 23 Dec 2007, 14:37

Re: Testovi

Post by Stefann » 07 Jun 2009, 19:29

Jedinke=individue.

43. Tačan odgovor je pod a) Daunov sindrom

44. Mutacije su nasledne promene genetičke informacije. (ovo je najpreciznija definicija)

Na 45. pitanje ne znam odgovor. Poliploidi su ja mislim organizmi koji imaju više setova hromozoma od normalnog, a aneuploidi su organizmi koji imaju povećan ili smanjen broj pojedinačnih hromozoma. E sad... nisam siguran, pa bi nam ovde dobrodošla pomoć profesorice Trifunović. ;)

Takođe, oko ovih tipova koji se pominju u 35, 36. i 37. pitanju bi nam trebala pomoć pošto ja ne znam o čeme se radi. Dobrodošao bi neki tekst u BioNet školi o tome. Nadam se da će profesorica imati vremena i volje o tome ponešto ovih dana da napiše. :D
Sve što znamo proističe iz eksperimenta i završava se njime!
http://stefann90.blogspot.com

User avatar
vim
zainteresovan korisnik
Posts: 90
Joined: 09 Dec 2007, 22:34
Contact:

Re: Testovi

Post by vim » 07 Jun 2009, 19:59

Nadamo se, iako malo odstupam od teme, moram priznati da sam zadivljen tvojim znanjem Stefane za jednog srednjoskolca. Svaka cast, izgleda ti perspektivna karijera. :)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest