prijemni biologija

testovi, pitanja, objašnjenja

Moderator: tsnena

Tashicaa93
prolaznik
Posts: 14
Joined: 10 May 2011, 18:00

Re: prijemni biologija

Post by Tashicaa93 » 20 Jun 2011, 11:20

Ja idem u sredu, kad je prvi dan za prijavljivanje prijemnog, od 9h, pa cu proveriti i objaviti ovde na forumu. :shock:

User avatar
spepika
prolaznik
Posts: 10
Joined: 21 Jun 2011, 20:47

Re: prijemni biologija

Post by spepika » 26 Jun 2011, 19:57

Подела је извршена по смеровима које сте навели као прву жељу, а не по предметима.
Они који су пријавили као прву жељу неки од смерова са шалтера 4 студентске службе (органска пољопривреда, итд.), полажу 30. јуна у 9 ч.
За остале смерове нисам упућен.

Vlada11
prolaznik
Posts: 9
Joined: 26 Jun 2011, 20:51

Re: prijemni biologija

Post by Vlada11 » 26 Jun 2011, 20:55

da vas pitam za koji je to grad, posto ta pitanja ja nemam, imam neka druga. a upisujem isto Poljoprivredni u Novom Sadu. hvala

User avatar
spepika
prolaznik
Posts: 10
Joined: 21 Jun 2011, 20:47

Re: prijemni biologija

Post by spepika » 26 Jun 2011, 21:48

У питању је Пољопривредни у Новом Саду, одговарајућа питања пронаћи ћеш у овој теми.

Vlada11
prolaznik
Posts: 9
Joined: 26 Jun 2011, 20:51

Re: prijemni biologija

Post by Vlada11 » 27 Jun 2011, 09:48

da, da, znam , samo mi nije bilo jasno kada sam video ova posto budu identicna pitanja onima. :P

Milos92
Posts: 3
Joined: 11 Jun 2012, 13:31

Re: prijemni biologija

Post by Milos92 » 11 Jun 2012, 17:13

Ja sam uradio skoro ceo test,ostala su mi samo 20 pitanja! :( Nisam mogao da nađem to na internetu...Jel može tsnena da mi odgovori na sledeća pitanja:

21.Zaokružiti tačan iskaz:
a)Fotosinteza je proces nastanka mineralnih hranljivih materija,koji se odvija u hloroplastima uz učepšće sunčeve energije
b)jedrov materijal prokariotskih ćelija naziva se nukleid
v)proces izjednačavanja koncentracije rastvorenih čestica u rastvoru naziva se difuzija

40. Na poprečnom preseku lista uočava se veliki broj krupnih
intercelulara između ćelija:
a) palisadnog tkiva
b) sunđerastog tkiva
v) epidermisa naličja

47.Ćelije koje razaraju koštanu masu i onemogućavaju neprekidno obnavljanje koštane mase nazivaju se:
a)osteoliti
b)osteostatici
v)osteoklasti

74.Najsloženije građen želudac imaju:
a)karnivori
b)omnivori
v)herbivori

86.Kod većine ptica dobro je razvijen:
a)žlezdani želudac
b)mišićni želudac
v)nije razvijen ni žlezdani ni mišićni želudac

88.Najvecu plodnost imaju:
a)Carnivoria
b)Rodentia
v)Insectivora

90.Nervna cev hordata nastaje diferencijacijom:
a)unutrašnjeg klicinog lista
b)spoljašnjeg klicinog lista
v)središnjeg klicinog lista

94.Regeneracija koja se zasniva na reorganizovanju ćelija u novu celinu naziva se:
a)morfolaksis
b)epimorfoza
v)metamorfoza

97.Najduži prosečni maksimalni životni vek imaju:
a)školjke
b)kornjače
v)ljudi

100.Obrazovanje novog genotipa kombinovanjem nekoliko različitih svojstava u jedinstven fenotip naziva se:
a)hibridizacija
b)heterozis
v)krosing over

103.Kompleks gena koji reguliše sintezu enzima naziva se:
a)operon
b)rekon
v)cistron

104.Manji delovi od gena koji se mogu nazvati osnovnim jedinicama strukture i funkcije ko Escherichia colli naziva se:
a)operon
b)rekon
v)cistron

105.Pojedinačni nukleotid koji može da se razmeni između gena(alela) naspravno postavljenih homologih hromozoma naziva se:
a)operon
b)rekon
v)cistron

110.Stadijum u toku embrionalnog razvića u toku kojeg su sve blastomere raspoređene u jednom sloju naziva se:
a)blastula
b)blastocel
v)blastoderm

111.Duplja nastala invaginacijom blastule naziva se:
a)blastocel
b)gastrocel
v)blastoderm

112.Dvoslojna tvorevina nastala invaginacijom blastule naziva se:
a)blastocel
b)gastrula
v)gastrocel

117.Mutacije su:
a)promene hemijske strukture određenog dela molekula DNK
b)promene u strukturi hromozoma
v)promene u broju hromozoma

118.Heritabilnost je:
a)korelacija u ispoljavanju neke osobine kod potomaka u odnosu na roditelje
b)pojava da potomstvo po svojim osobinama prevazilazi oba roditelja
v)nasledne promene nastale vidljivim promenama u hromozomima

141.Ekološki faktori predstavljaju:
a)skup odgovarajućih elemenata spoljašnje sredine u odgovarajućem prostornom okviru
b)elementi životne sredine neophodni organizmu ili su sa negativnim uticajem na njega
v)elementi neorganske i organske prirode nastali čovekovim aktivnostima

147.Konformisti su organizmi koji:
a)nemaju regulacione mehanizme
b)imaju regulacione mehanizme
v)zahtevaju puno prostora za obavljanje životnih funkcija

148.Fiziološki odgovori na promenu uslova spoljašnje sredine nazivaju se:
a)aklimacija
b)klimatizacija
v)aklimatizacija

UNAPRE HVALA :)

Milos92
Posts: 3
Joined: 11 Jun 2012, 13:31

Re: prijemni biologija

Post by Milos92 » 14 Jun 2012, 11:41

tsnena molim te pomozi mi oko ovih pitanja :cry:

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: prijemni biologija

Post by tsnena » 14 Jun 2012, 17:15

21.Zaokružiti tačan iskaz:
a)Fotosinteza je proces nastanka mineralnih hranljivih materija,koji se odvija u hloroplastima uz učepšće sunčeve energije
b)jedrov materijal prokariotskih ćelija naziva se nukleid
v)proces izjednačavanja koncentracije rastvorenih čestica u rastvoru naziva se difuzija

40. Na poprečnom preseku lista uočava se veliki broj krupnih
intercelulara između ćelija:
a) palisadnog tkiva
b) sunđerastog tkiva
v) epidermisa naličja

47.Ćelije koje razaraju koštanu masu i onemogućavaju neprekidno obnavljanje koštane mase nazivaju se:
a)osteoliti
b)osteostatici
v)osteoklasti

74.Najsloženije građen želudac imaju:
a)karnivori
b)omnivori
v)herbivori

86.Kod većine ptica dobro je razvijen:
a)žlezdani želudac
b)mišićni želudac
v)nije razvijen ni žlezdani ni mišićni želudac

88.Najvecu plodnost imaju:
a)Carnivoria
b)Rodentia
v)Insectivora

90.Nervna cev hordata nastaje diferencijacijom:
a)unutrašnjeg klicinog lista
b)spoljašnjeg klicinog lista
v)središnjeg klicinog lista

94.Regeneracija koja se zasniva na reorganizovanju ćelija u novu celinu naziva se:
a)morfolaksis
b)epimorfoza
v)metamorfoza

97.Najduži prosečni maksimalni životni vek imaju:
a)školjke
b)kornjače
v)ljudi

100.Obrazovanje novog genotipa kombinovanjem nekoliko različitih svojstava u jedinstven fenotip naziva se:
a)hibridizacija
b)heterozis
v)krosing over

103.Kompleks gena koji reguliše sintezu enzima naziva se:
a)operon
b)rekon
v)cistron

104.Manji delovi od gena koji se mogu nazvati osnovnim jedinicama strukture i funkcije ko Escherichia colli naziva se:
a)operon
b)rekon
v)cistron

105.Pojedinačni nukleotid koji može da se razmeni između gena(alela) naspravno postavljenih homologih hromozoma naziva se:
a)operon
b)rekon
v)cistron

110.Stadijum u toku embrionalnog razvića u toku kojeg su sve blastomere raspoređene u jednom sloju naziva se:
a)blastula
b)blastocel
v)blastoderm

111.Duplja nastala invaginacijom blastule naziva se:
a)blastocel
b)gastrocel
v)blastoderm

112.Dvoslojna tvorevina nastala invaginacijom blastule naziva se:
a)blastocel
b)gastrula
v)gastrocel

117.Mutacije su:
a)promene hemijske strukture određenog dela molekula DNK
b)promene u strukturi hromozoma
v)promene u broju hromozoma

118.Heritabilnost je:
a)korelacija u ispoljavanju neke osobine kod potomaka u odnosu na roditelje
b)pojava da potomstvo po svojim osobinama prevazilazi oba roditelja
v)nasledne promene nastale vidljivim promenama u hromozomima

141.Ekološki faktori predstavljaju:
a)skup odgovarajućih elemenata spoljašnje sredine u odgovarajućem prostornom okviru
b)elementi životne sredine neophodni organizmu ili su sa negativnim uticajem na njega
v)elementi neorganske i organske prirode nastali čovekovim aktivnostima

147.Konformisti su organizmi koji:
a)nemaju regulacione mehanizme
b)imaju regulacione mehanizme
v)zahtevaju puno prostora za obavljanje životnih funkcija

148.Fiziološki odgovori na promenu uslova spoljašnje sredine nazivaju se:
a)aklimacija
b)klimatizacija
v)aklimatizacija

Milos92
Posts: 3
Joined: 11 Jun 2012, 13:31

Re: prijemni biologija

Post by Milos92 » 15 Jun 2012, 13:22

Hvala puno :D

User avatar
tsnena
Glavni i odgovorni
Posts: 2989
Joined: 28 Nov 2007, 22:07
Location: Požarevac
Contact:

Re: prijemni biologija

Post by tsnena » 15 Jun 2012, 21:54

:)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest