Ćelije vezivnog tkiva

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ćelije vezivnog tkiva su raznovrsne po funkcijama, morfologiji i svojstvima, ali imaju zajedničko poreklo tako što sve nastaju od mezenhimske, matične ćelije. Obrazuju se u samom tkivu ili doseljavaju iz drugih područja. Prostorno su manje ili više udaljene jedna od druge, ali su povezane bilo direktno međućelijskim vezama bilo preko međućelijske supstance i tkivne tečnosti.

Klasifikacija

Prema ulozi koju imaju u organizmu mogu se grupisati na:

o osteocitima pogledaj Koštano tkivo

Grupisanje ćelija vezivnog tkiva može se izvršiti i prema drugom kriterijumu. Ako se kao kriterijum uzima mesto gde se stvaraju i gde ostvaruju svoju ulogu, onda se grupišu na:

 • fiksne, koje postaju, sazrevaju i čitav svoj životni vek funkcionišu u jednom tkivu; toj grupi pripadaju:
 • lutajuće, koje nastaju u koštanoj srži, odakle se prebacuju u krv i krvotokom cirkulišu po čitavom telu; imaju kratak životni vek pa se moraju stalno nadoknađivati:

Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.