Čipkaste stenice

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija:

 • nadcarstvo Eukaryota
 • carstvo životinje (Animalia)
 • podcarstvo Eumetazoa
 • tip zglavkari (Arthropoda)
 • podtip Uniramia
 • klasa Insecta (Hexapoda)
 • podklasa krilati insekti (Pterygota) Lang, 1889, sensu Van Bruggen, 1976?
 • nadred Neoptera
 • red riličari Hemiptera
 • podred stenice (Heteroptera)
 • porodica čipkaste stenice (Tingidae)

Čipkaste stenice (Tingidae) je zajednički naziv za familiju koja pripada podredu stenica. Žive u brojnim kolonijama prikačene za donji deo lista koji zbog toga izgleda kao da je posut injem. Polukrilca posmatrana pod mikroskopom imaju izgled čipke (otuda im ime). Poznata vrsta je Stephanitis pyri, štetočina kruške.

Većina vrsta ima jednu do dve generacije godišnje, mada su poznate i vrste sa većim brojem generacija u toku godine. Imaju nepotpunu metamorfozu, u nezrelom stupnju liče na odrasle osim što su manji i bez krila.

 • Spisak rodova koji su grupisani u ovu familiju može se naći na sajtu ADW

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti