Šarani

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Šarani (lat. Cyprinidae) su najbogatija grupa (porodica) slatkovodnih riba, sa oko 2000 vrsta svrstanih u oko 200 rodovai koštanim skeletom (prave košljoribe). Pripadaju mekoperkama i većina ih ima ždrelne zube koji se nalaze na poslednjim škržnim lucima. Veličina im se kreće od 5 cm do 3 m u dužinu

Žive u Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Evroaziji, a veoma su rasprostranjeni i u našim vodama i mnoge vrste su pogodne za gajenje po ribnjacima.

Najpoznatije vrste

Najpoznatiji predstavnici ove grupe riba su:

 • šaran (Cyprinus carpio) koji živi u mirnim i toplijim vodama i može da dostigne dužinu od jednog metra i težinu i preko 20 kg
 • karaš (Carassius carassius)
 • zlatni karaš (Carassius auratus)
 • deverika (Abramis brama) koja ima pljosnato telo i dužinu od 70 cm;
 • mrena (Barbus fluviatilis) koja ima četiri izraštaja u obliku brkova oko usta, a ikra je otrovna
 • linjaknaslov veze (Tinca vulgaris) sa sitnim krljuštima i dužine 20-50 cm;
 • krkuša (Gobio fluviatilis),riba malih dimenzija, a krupnih krljušti i veoma kratkih brkova;
 • čikov (Misgurnus fossilis), živi u plitkim i muljevitim vodama; ima sposobnost da izlazi na površinu vode i guta vazduh, a zatim ga izbacuje kroz analni otvor
 • crvenperka (Leuciscus rutilus), dostiže dužinu od 20-30 cm;
 • klen (Squalius cephalus)koji ima upadljivo veliku glavu, dužinu oko 0,5 m i težinu 2-3 kg;
 • skobalj (Chondrostoma nasus)
 • ukljeva ili beovica (Alburnus lucidus)
 • gaga ili pijor (Phoxinus phoxinus)
 • gaovica (Paraphoxinus alepidotus)
 • pirana (Pyrocentrus piraya)

Slike

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2002
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995