Školjke svetiljke

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Brachiopoda 110102.jpg

Školjke svetiljke (Brachiopoda) su životinje iz grupe lofofora koje po tome što imaju dvokapku ljušturu i plašt na prvi pogled liče na školjke. Sve do prve polovine 19. veka bile su, upravo zbog te sličnosti, svrstavane u mekušce. Međutim, po čitavoj organizaciji kao i po simetriji razlikuju se od školjki. Danas su malobrojan filum sa svega oko 250 morskih, sesilnih vrsta. U ranijim geološkim periodima je to bio mnogo brojniji tip životinja što dokazuju fosilni ostaci oko 30 000 opisanih izumrlih vrsta.

Klasifikacija

Taksonomija Brachiopodа

recentni taksoni (zeleno), izumrli taksoni (sivo)
after Williams, Carlson, and Brunton, 2000

подтипкласаредperiod izumiranja
LinguliformeaLingulata Linguilida
Siphonotretidaordovicijum
Acrotretidadevon
PaterinataPaterinidaordovicijum
CraniiformeaCraniforma Craniida
Craniopsidakarbon
Trimerellidasilur
Rhychonelliformea Chileata Chileidaкамбијум
Dictyonellidinaперм
ObolellataObolellidaкамбијум
KutorginataKutorginidaкамбијум
Strophomenata OrthotetidinaPermian
Triplesiidinaсилур
Billingselloideaордовицијум
Clitambonitidinaордовицијум
Strophomenidaкарбон
Productidaперм
Rhynchonellata Protorthidaкамбијум
Orthidaкарбон
Pentameridaдевон
Rhynchonellidano
Atrypidaдевон
Spiriferidaјура
Thecideida
Athyrididaкреда
Terebratulida

(*tabela prevedena/preuzeta sa engl. Vikipedije)

Literatura

  • Brajković, M: Zoologija invertebrata I deo, ZUNS, Beograd, 2003.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001