Šojcerov zvončić

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Šojcerov zvončić (lat. Campanula scheuchzeri) je biljka iz familije zvončića (Campanulaceae) koja naseljava brdske i planinske kamenjare i stene.

Foto: Vera Knežević

Naučno ime

Poreklo naučnog imena:

  • roda od lat. campanula što znači zvonce jer je cvet takvog oblika
  • vrste prema švajcarskom prirodnjaku Johanu Šojceru - Johann Scheuchzer (1684 – 1738)

Sinonimi:

  • Campanula uniflora Vill.

Sistematika

Opis biljke

Stabljike su uspravne, razgranate, nisu pokrivene dlakama (gole) i izrastaju iz rozete listova. Listovi koji obrazuju rozetu su okruglasti ili srcasti sa dugačkom drškom. Za razliku od njih oni na stablu su linearni, duguljasti i imaju kratke drške. Veličina listova: širina od 1 do 3 mm u dužini od 20 do 70 mm.

Cvetovi pojedinačni ili grupisani u grozdaste cvasti, hermafroditni. Prema simetriji su aktinomorfni, pentamerni. Krunični listići plavoljubičasti ili veoma retko beli, srasli u levkasto-zvonastu formu koja do 1/4 ima trouglasto urezane zupce. Čašični listići znatno kraći od kruničnih i sa tankim zupcima dugačkim do 1 cm. Plod je izduženo kupasta čahura, veličine 6-7 mm sa spljošteno jajastim mnogobrojnim semenima. Oprašivanje vrše insekti i leptiri u vreme cvetanja (u toku jula i avgusta).

Stanište i rasprostranjenost

Naseljava planinske rudine na krečnjačkoi i silikatnoj podlozi alpske i subalpske zone. Ima široku ekološku valencu u odnosu na podlogu čija pH varira između 5 i 7 . Na staništima srednja godišnja temperatura varira između 0 i 5°C. Rasprostranjena je po planinama od Pirineja do Balkanskog poluostrva, od 1200 do 2600 m nadmorske visine, retko do 3200 metara nadmorske visine.

Fotografije

Autor fotografija je Vera Knežević:

Literatura

  • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
  • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
  • Lakušić R: Planinske biljke, ZUNS Sarajevo, ZUNS Beograd , IP Svjetlost, 1990
Snežana Trifunović, dipl. biolog