Štitaste vaši

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Štitaste vaši (Coccoidea) su krilati insekti (Pterygota) iz reda Homoptera. To su poznati paraziti biljaka koji se razmnožavaju oviparno, ovoviviparno i viviparno, a neke i partenogenetski.

Štitaste vaši

Prvi stupanj larvi je sa funkcionalnim nogama i pokretan je, a kasniji stupnjevi larvi, kao i ženke adulti, mogu da budu sesilne sa redukovanim nogama ili bez nogu, sa rilicom zabodenom u biljku hraniteljku. Odrasli mužjaci su bez ili sa krilima od kojih su zadnja redukovana. Kod mužjaka usni aparat je redukovan i ne hrane se na adultnom stupnju.

Kalifornijska štitasta vaš (Aspidotus perniciosus) najčešće napada jabuke i kruške i to mlade grane i grančice, a kada je velika zaraza, nalazi se i na plodovima. Jedna vrsta ovih vaši koja živi na kaktusima koristi se za dobijanje karmina

Sistematika

Literatura

  • Brajković, M: Zoologija invertebrata I deo, ZUNS, Beograd, 2003.
  • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
  • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
  • Mariček, magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti