Šumska krastava žaba

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Šumska krastava žaba (Bufo bufo) naziva se još i obična krastava žaba (krastača) je vrsta žaba koja pripada familiji krastavih žaba.

Spoljašnnji izgled

Dužina tela iznosi oko 15 cm pa je to najduža evropska žaba. Ženke su krupnije od mužjaka. Mužjaci na prednjim nogama imaju izražena rožna zadebljanja tamne boje. Koža na leđnoj strani tela je smeđe do žućkasto-smeđe boje, često sa tamnim mrljama i izrazito bradavičasta. Trbušna strana tela je prljavobela i posuta smeđim mrljama.

Stanište i način života

Kopnena je životinja i samo u doba parenja ulazi u vodu, kada može da pliva. Živi isključivo u šumama skrivajući se pod kamenjem i lišćem ili u podzemnim rupama i veoma je privržena svom staništu. Aktivna je noću radi ishrane, a u vreme parenja i danju. Hrani se insektima, puževima, crvolikim beskičmenjacima i sitnim kičmenjacima. Kao odbranu od predatora izlučuju toksin bufagin koji je delotvoran protiv mnogih predatora iako su neke zmije i ježevi na njega otporni.

Razmnožavanje i razviće

U doba parenja, obično od marta do aprila, mužjaci i ženke ulaze u vodu gde se pare. Ženke polažu jaja zakačena za 3 - 5 m dugačke sluzave vrpce. Posle oplođenja treba da prođe 12-18 dana da bi se iz njih razvili punoglavci (larve), od koji metamorfozom nastaju odrasle jedinke. U odnosu na odraslu jedinku punoglavci su izuzetno sitni.

Rasprostranjenost

Široko je rasprostranjena po celoj Evropi sa izuzetkom Irske i nekih manjih ostrva na krajnjem severu. Granica rasprostranjenja na istoku je do Irkutska u Sibiru, a na jugu do severozapadne Afrike, na planinama Maroka, Alžira i Tunisa.

Ugroženost

crvena knjiga: LC (poslednja briga)
  • CITES: nije na listi
  • Nalazi se u listi Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije.

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • www.tolweb.org/Brachycephalidae
  • http://amphibiaweb.org/
Vodozemci na Internetu
AmphibiaWeb
Vodozemci Srbije
PMF - biologija NS
БСЭ
AnimalDiversity Web
Amphibians and Reptiles of Europe
Tree of Life
Amphibian Species