Šumska breberina

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Anemone nemorosa
Klasifikacija
Carstvo Plantae
Razdeo Magnoliophyta
Podtip
Klasa Magnoliopsida
Potklasa
Red Ranunculales
Podred
Familija Ranunculaceae
Potfamilija
Rod Anemone
Vrsta Anemone nemorosa


Breberina (šumarica, otrov-sasa), Anemone nemorosa zaštićena je biljna vrsta samo u Vojvodini gde je retka biljka. Česta je u šumama hrasta, jasena, graba i bukve kao što se redovno javlja i u četinarskim šumama. Pripada familiji ljutića (Ranunculaceae), a ime je dobila od grč. anemos = vetar (duvanje vetra je povija) i lat. nemorus = šumski.

Otrovna je biljka jer u listovima i cvetovima sadrži jedinjenje anemonol. Anemonol se nalazi samo u svežim biljnim delovima, dok se sušenjem razgrađuje. Korišćenje svežih biljnih delova izaziva smetnje na centralnom nervnom sistemu.

Upotreba u medicini

Biljka sadrži otrovne sastojke, ali se koristi i kao lek. Svi delovi sadrže protoanemonin koji može izazvati ozbiljne iritacije kože i digestivnog trakta (mučnina, povraćanje, oštećenja sluzokože usta, proliv, povraćanje krvi, gorak ukus u ustima).

Danas se veoma slabo koristi u lečenju ljudi. Ranije se u alternativnoj, narodnoj medicini koristila protiv glavobolje i reumatskog gihta.

Literatura

  • Gostuški,R: Lečenje lekovitim biljem, Narodna knjiga, Beograd, 1979.
  • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
  • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
  • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
  • Tucakov, J: Lečenje biljem, Rad, Beograd, 1984.
  • izvor fotografije: www.dkimages.com/discover/previews/815/20004507.JPG
Snežana Trifunović, dipl. biolog