Acanthodii

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Fosil iz devona

Acanthodii ili bodljikave ajkule je veoma stara klasa izumrlih riba poznatih samo u fosilnom stanju. Predstavnici ove klase živeli su od gornjeg silura do perma, što znači pre oko 440 miliona godina.

Telo većine je bilo malih dimenzija (oko 10 cm), pretežno vretenasto i pokriveno međusobno povezanim koštanim krljuštima i pločama. Unutrašnji skelet je takođe bio u znatnoj meri okoštao. Pored uobičajenih parnih peraja imali su i još pet pari dodatnih peraja koja su bila poduprta snažnom bodljom (nalazi se ispred samih peraja). Peraja su raspoređena u dva niza, po jedan sa svake strane tela. Osim njih, leđno i analno peraje su takođe bili poduprti bodljama.

Pokazuju sličnost sa drugim ribama:

 • ribama oklopnjačama (Placodermi) su slične po tipu okoštavanja neurokranijuma pa su ranije bili svrstavani u oklopnjače;
 • košljoribama (Osteichtyes) su slični po građi branhijalnog skeleta, lobanje;
 • rušljoribama su slični po građi vilica, škržnih lukova i grudnih peraja.

Moguće je da su se iz ove grupe ili oblika koji su joj srodni, razvile u jedom pravcu rušljoribe, a na drugom košljoribe.

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog

izvor fotografije