Acarospora

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Acarospora je rod lišaja sa korastim talusom.

Talus predstavnika roda Acarospora pripada korastom tipu. Njegova debljina varira kod različitih vrsta. Može biti areolast ili ljuspasto-areolast. Ponekad se na periferiji nalaze više ili manje izraženi režnjevi. Kod nekih predstavnika roda kora se nalazi samo na gornjoj strani talusa, dok je kod drugih prisutna na obe strane. Fotosimbionti su protokokoidni.

Apotecije su lekanornog ili aspicilnog tipa. Mogu biti loptastog, nepravilnog ili višeugaonog oblika. Često su tačkaste, izdignute, utisnute ili sedeće. Himenijum, hipotecijum i ekscipulum su bezbojni ili svetlijih nijansi boja. Parafize su najčešće pojedinačne, ali su međusobno zalepljene. U askusu se obrazuje veliki broj spora – od 24 do više stotina. Njihove dimenzije su izuzetno male. Jednoćelijske su, bezbojne, a oblik im je elipsoidan do loptast.

Acarospora badiofusca

Talus jedinki vrste Acarospora badiofusca je dosta debeo i ljuspasto-areolast. Boja može biti sivožuta ili crvenosmeđa, sjajna ili tamna. Prečnik areola je najčešće između 0,5 i 1,5 milimetara, a u ređim slučajevima može biti i do 3 milimetra. Njihov oblik je loptast ili nepravilan. Mogu biti razbacane ili grupisane, ispupčene ili skoro pljosnate, glatke, a ponekad plitko naborane ili ispucane. Na ivicama i na donjoj strani su ponegde svetlije i tamnije.

Prečnik apotecija se najčešće kreće između 1 i 1,5 milimetara, ali su zabeleženi slučajevi i sa manjim dimenzijama apotecija (0,4 mm), ali i sa nešto većim (do 2 mm). Mogu biti loptastog ili uglastog oblika. Obično su malobrojne i pojedinačne, a retko su srasle po nekoliko na površini areola. Diskovi su crvene ili crvenosmeđe do crne boje, pljosnatog ili ispupčenog oblika, sjajni ili tamni. Njihov rub može biti debeo ili tanak, izdignut, a ponekad jako savijen. Crvenkaste ili tamnosmeđe je boje, a retko svetao. Himenijum je visok između 60 i 75 µm, a epihimenijum je žutosmeđe boje. Spore su dimenzija 3-4 x 1,5 – 2 µm. Razvija se na silikatnim stenama u otvorenim mestima. Ova vrsta je veoma retka u predelima visokih planina.

Acarospora bulgarica

Talus jedinki vrste Acarospora bulgarica je ljuspastog tipa. Ljuspe su prečnika 2-3 milimetra, razbacane su, dobro utvrđene za supstrat, nepravilne, ponekad malo urezane, ispupčene, debelo kredo belo naprašene, dok su na donjoj strani bledozelenkaste. Apotecije su retke. Utisnute su po 1 ili dve u ljuspama, a prečnik im se kreće između 0,3 i 0,4 mm. Diskovi su pljosnatog ili udubljenog oblika, a boja im je smedje-crna. Rub je izražen i više ili manje trajan. Visina himenijuma se kreće između 135 i 150 mikrometara. Epihimenijum je žuto-smeđe boje. Dimenzije spora su 4-6 x 2 mikrometra. Ova vrsta naseljava vulkanske stene, a do danas je pronađena samo u Bugarskoj. Zbog toga što predstavlja endemit ove oblasti, dobila je latinizovani naziv bulgarica.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija