Zrakoperke

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Actinopterygii)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Zrakoperke (lat. Actinopterygii) su grupa riba sa koštanim skeletom čija su peraja zrakasto razapeta koštanim skeletnim elementima, nazvanim radije. Imaju cikloidne ili ktenoidne krljušti. Oči su im krupne, a nemaju unutrašnje nosne otvore (hoane).

Klasifikacija

Obuhvataju najveći broj današnjih riba i tradicionalno se mogu podeliti na:

Prema novoj klasifikaciji dele se na dve potklase, a one na veći broj redova:

1. Subclass Chondrostei sa dva reda:

2. Subclass Neopterygii, obuhvata dve infraklase:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
Snežana Trifunović, dipl. biolog