Adipocit

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Adipocit (lipocit ili masna ćelija) je gradivna i funkcionalna ćelija masnog vezivnog tkiva i po izgledu ne podseća na ćelije pravih vezivnih tkiva. U njemu se skladište rezerve energije u obliku triglicerida, jedinjenja bogatih energijom. Nastaju diferencijacijom prekursornih ćelija u masnom tkivu.

Razlikuju se dve vrste:

 • adipocit belog (unilokusnog) masnog tkiva koji u diferenciranoj formi sadrži jednu, krupnu masnu kap;
 • adipocit mrkog (multilokusnog) masnog tkiva koji sadrži veći broj masnih kapi.


Literatura

 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Kalezić, M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, beograd, 2001
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, beograd, 1989.
 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečije novine, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.