Agame

Izvor: Bionet Škola
(preusmereno sa Agamidae)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
Red Squamata
Red Lacertilia
infrared Iguania
familija Agamidae


Agame (lat. Agamidae) su familija guštera koji imaju češljolike kožne nabore duž tela i u obliku kragne oko vrata. Neke vrste su razvile visoko specijalizovane adaptacije kao npr. leteći gušter (Draco) jedini gušter koji može da leti (planerni let) ili Agama stellio koji može da se uspravi i trči na zadnje dve noge. Za razliku od pravih guštera (fam. Lacertidae), agame nemaju spobnost autotomije, odnosno, odbacivanja repa kada im je život ugrožen.

Rasprostranjenost

Rasprostranjene su u Africi, Aziji, Evropi, Australiji i nekoliko indoaustralijskih ostrva.

Ponašanje i ishrana

Uglavnom su kopnene, dnevne životinje. Hrane se insektima i drugim sitnim životinjama, mada ima i vrsta koje su biljojedi, npr. Uromastyx. Vrste roda Moloh imaju interesantnu ishranu pošto se hrane samo mravima.

Razmnožavanje

Većina vrsta nosi jaja s izuzetkom roda Phrynocephalus čije ženke rađaju žive mladunce.

Klasifikacija

Agame su zajedno sa iguanama, kameleonima i još nizom familija svrstane u infrared Iguania

Ažuriran popis vrsta koji se bazira na klsifikaciji Barts i Wilms (1997):

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Bačić,T, Erben, R, Krajačić, M (2004): Raznolikost živog sveta, Školska knjiga, Zagreb
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Pavičić,V, Klemenčić, M, Ređep Anđelka (1994): 1000 pitanja, 1000 odgovora. Mosta, Zagreb
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
Snežana Trifunović, dipl. biolog