Ajkule

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ajkule su kičmenjaci i spadaju u grupu chondrichthyes (ribe hrskavog skeleta) zajedno sa ražama, drhtuljama, listovima, testerašima i sličnim životinjama koji se sve zajedno zovu elasmobranches (škrge u obliku proreza).

Morfologija

Ajkule ili morski psi su ribe grabljivice vretenastog tela, šiljate glave sa pet vrsta peraja:

 • grudna peraja su parna i dižu ajkulu kad pliva,
 • parna trbušna kao i jedno ili dva neparna dorzalna (leđna) je stabilizuju,
 • neparno analno kod vrsta koje ga imaju i na kraju
 • repno koje ubrzava ajkulu.

Plivaju brzo i bez prestanka jer za razliku od drugih riba nemaju riblji mehur koji bi ih održavao, baš zbog toga mogu bez teškoća naglo da menjaju dubinu. Poznate su i vrste koje to ne moraju da rade jer umeju da nađu neku slabu podvodnu struju koja im omogućava protok vode kroz škrge čak i kad miruju.

Ajkule su obično duge od 1 do 20 metara. Među najproždrljivije ajkule spadaju Carcharhinus leucas tj. bik ajkula ili Zambezi ajkula, jedina koja može da opstane i u slatkoj vodi (4 do 5 minuta) i Carcharodon carcharias, velika bela ajkula (10 do 13 metara).

Razmnožavanje

Razmnožavaju se na tri načina:

 • oviparne - legu jaja,
 • viviparne - rađaju žive mladunce i
 • ovoviparne - razvijaju se iz jaja ali u telu majke pa se rađa već razvijena ajkulica.

Slike

1244580557fe4oEz.jpg
Tekst za osnovce Ajkule (za osnovce)

Literatura

 • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
 • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995