Alpski žednjak

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Alpski žednjak
Sedum

Vrsta alpski žednjak je predstavnik familije Crassulaceae koji je rasprostranjen u većini zemalja Evrope i u Maloj Aziji i poznat je još i pod latinskim nazivom Sedum alpestre Vill. Spada u kategoriju planinskih biljaka. U savremenoj botaničkoj literaturi se ova vrsta može naći i pod sledećim nazivima:

  • Sedum saxatile All
  • Sedum repens Schleich.

Taksonomija

Morfologija

Koren je razgranat i odrveneo, a nadzemni izdanci su fertilni i sterilni. Listovi su sukulentni, najčešće oko 6 mm dugi i oko 2 mm široki. Čašični listići su jajoliki, a krunični su izduženo-jajoliki, najčešće bledožuti, a ređe crveno pegavi. Plod je kožast i debeo, a semenke su izdužene.

Ekologija

Alpski žednjak najčešće naseljava nerazvijena nerazvijena silikatna zemljišta i to subnivalne sirozeme i rankere. Ređe naseljava isprana i zakiseljena humusna tla iznad karbonatnih supstrata. Srednja godišnja temperatura na staništima ove vrste najčešće se kreće između - 2 i 2 stepena celzijusa; srednje julske su oko 8, a srednje januarske oko - 9 stepeni celzijusa. Zahvaljujući sukulentnim listovima i uopšte sukulentnom karakteru uspeva da opstane i nas staništima gde fiziološka suša vlada i preko 10 meseci godišnje, te kažemo da pripada kategoriji izrazitih kriofita. Ima široku valencu u odnosu na svetlost i uglavnom je heliofitnog karaktera.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija