Alytes

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Žaba primalja (Alytes obstetricans)
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata (hordati)
Podtip Vertebrata (kičmenjaci)
Klasa Amphibia (vodozemci)
Potklasa
Red Anura(žabe)
Podred
Familija Alytidae (žabe primalje)
Rod Alytes
Vrsta


Rodu Alytes pripadaju žabe primalje iz porodice Alytidae ili Discoglossidae, zavisno od autora i načina klasifikacije. Po nekim autorima ova familija Discoglossidae obuhvata, dva roda, Discoglossus i Alytes, dok se po drugima rod Alytes, sa vrstama koje mu pripadaju, izdvaja u zasebnu familiju Alytidae.

Opis

Parenje se odvija na zemlji. Vode vrlo neobičnu brigu o potomstvu po čemu su i dobile naziv primalje. Mužjaci ovog roda posle oplođenja jaja nose neko vreme na leđima i butinama. Kada treba da se iz njih izlegu larve (punoglavci), mužjaci ulaze u vodu. U vodi se punoglavci hrane i tu se odvija njihova metamorfoza.

Veličina

Dužina tela je 36 mm mužjaci, 42mm ženke.

Stanište

Preferiraju blago suva peskovita staništa koja uključuju šumovite predele i otvorena staništa blizu močvara i potoka. One su noćne životinje. Tokom dana ove žabe se kriju ispod stena i balvana ili zakopane u pesku. Mužjaci kače oplođena jaja na leđa i butine, sve dok se larve ne izlegu. Tada ih oslobađaju u vodu.

Rasprostranjenost

Južna Evropa, Izrael, a možda i Sirija. Alytes cisternasii– endemska vrsta vezana za Iberijsko poluostrvo, naseljava jugozapadne i centralne delove ovog područja, uključujući južni Portugal i veliki deo Španije.

Sistematika i konzervacioni status

Rodu Alytes pripadaju sledeće vrste:

Literatura

  • AmphibiaWeb, dostupno na www.amphibiaweb.org
  • Barry Clarke (1993). Eyewitness Guides Amphibian. Dorling Kindersley, Copyright e 1993 Dorling Kindersley Limited, London
  • Grzimek’s Animal Life Encyclopedia, Second Edition, Volume 6, Amphibians, Michael Hutchins, Series Editor, In association with the American Zoo and Aquarium Association, Wiliam E. Duellman, Advisory Editor
  • James P. Collins, Martha L. Crump (2009). Extinction in Our Times, Global Amphibian Decline, Oxford University Press
  • Miller−Harley: Zoology, Fifth Edition Publisher: William C. Brown Date published: 01/1996 ISBN-13: 9780697243744 ISBN: 0697243745 Description: Good. 752 p
  • Vikipedija, slobodna enciklopadeija, dostupno na sr.wikipedia.org


iz seminarskog rada: Diverzitet reda Anura (Linnaeus, 1758) i reda Caudata (Scopoli, 1777) u svetu, Jelene Ačanski)
Bubamara.gif