Anaspida

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Anaspida su izumrli kičmenjaci bez vilica koji pripadaju klasi ostrakodermi i čiji se fosili najviše nalaze u naslagama iz silura i devona (pre 430 do 410 miliona godina). Najbolje očuvani fosili su iz silura pronađeni u Norveškoj i Škotskoj. Živeli su u slatkim vodama i bili malog rasta, do 0,5 m dužine. Telo im je bilo pokriveno oklopom (grč. aspis, aspidos = štit), koji je bio izgrađen od manjih koštanih ploča. Oklop se na prednjem delu zavšavao rostralnim vrhom.

Neke od vrsta koje pripadaju ovom redu su:

Literatura

  • Brem, A., E.: Život životinja, Prosvjeta, Zagreb, 1982.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zzavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Radović, I., Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti