Anchusa

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Anchusa sp.

Rod Anchusa (volovski jezik, pačije gnezdo, runjava trava, rumenilo) pripada familiji gaveza (Boraginaceae) i obuhvata oko 40 vrsta koje su rasprostranjene na Maderi, Evropi i Mediteranu do prednje Azije, a tri vrste žive i u južnoj Africi. Pripadaju mu jednogodišnje ili višegodišnje zeljaste biljke, među kojima ima i korovskih vrsta (kao npr. Anchusa arvensis). Koren sadrži anhuzin.

Stablo je uspravno, i najčešće razgranato u gornjem delu. Cvet je petočlan i zračne simetrije. Cvetovi su sakupljeni u cimozne cvasti, uvojke. Čitava biljka je prekrivena čekinjastim dlakama.

Vrste

 • Anchusa aegyptiaca(L.) A. DC.
 • Anchusa Aggregata Lehm.
 • Anchusa arvensis(L.) M. Bieb.
  • 'Anchusa arvensis subsp. arvensis'
 • 'Anchusa atlantica Ball
 • Anchusa aucheriA. DC.
 • Anchusa azureaP. Mill.
 • Anchusa barrelieri(All.) Vitman
 • 'Anchusa caespitosa Lam.
 • Anchusa calcareaBoiss.
 • Anchusa capelliiMoris
 • 'Anchusa capensis Thunb.
 • 'Anchusa cretica Miller
 • Anchusa crispa viv. (status ugrožene vrste ima u Francuskoj i Italiji)
 • Anchusa davidoviiStoj.
 • 'Anchusa Formosa sp.
 • Anchusa gmeliniiLedeb.
 • Anchusa hispidaForsskål
 • 'Anchusa hybrida Ten.
 • Anchusa italicaRetz.
 • Anchusa leptophyllaRoemer & Schultes
 • A. leucanthasp.
 • Anchusa littoreaMoris
 • Anchusa macedonica Degen & Dörfler:
 • Anchusa macrosyrinx Rech. fil. = Sinonim zaA. undulatassp. sartorii'
 • Anchusa maireiGusuleac
 • Anchusa milleriSprengel
 • Anchusa ochroleucaM. Bieb.
 • Anchusa officinalisL.
  • A. officinalis L. ssp. intacta'(Griseb.) Selvi & Bigazz
 • Anchusa ovataLehm.
 • 'Anchusa Procera Besser
 • Anchusa pseudogranatensis(Br.-Bl. & Maire) Sennen & Mauricio
 • Anchusa puechiiValdés
 • Anchusa pusillaGusuleac
 • Anchusa samothracica
 • Anchusa sartoriiGusuleac
 • 'Anchusa sempervirens
 • Anchusa spruneriBoiss.
 • Anchusa strigosa
 • Anchusa stylosaM. Bieb.
  • Anchusa stylosaM. Bieb. ssp. spruneri'(Boiss.) Selvi & Bigazzi
 • Anchusa subglabraA. Caballero
 • Anchusa thessala
 • 'Anchusa tiberiadis Post
 • Anchusa undulataL.
  • Anchusa undulatasubsp. granatensis'(Boiss.) Valdés
  • Anchusa undulatasubsp. lamprocarpa'Br.-Bl. Maire &
  • Anchusa undulatasubsp. viciosoi Lainz'
  • 'Anchusa undulata ssp. sartorii'(GU ul..) Selvi & Bigazzi
 • Anchusa variegata(L.) Lehm.
 • Anchusa velenovskii(Gusuleac) Stoj.

Literatura

 • Jančić, R: Lekovite biljke sa ključem za određivanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Jančić, R: Botanika farmaceutika, Službeni list SCG, Beograd, 2004.
 • Marin, P, Tatić, B: Etimološki rečnik, NNK Internacional, Beograd, 2004.
 • Grlić, Lj: Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, August Cesarec, Zagreb, 1986.
 • Jančić, R: Sto naših najpoznatijih lekovitih biljaka, Naučna knjiga, Beograd, 1988.
 • Lakušić, D: Vodič kroz floru nacionalnog parka Kopaonik, JP Nacionalni park Kopaonik, Kopaonik, 1995.
 • Mišić Lj, Lakušić R: Livadske biljke, ZUNS Sarajevo, ZUNS Beograd , IP Svjetlost, 1990
 • Stamenković, V: Naše neškodljive lekovite biljke, Trend, Leskovac
 • Tatić, B, Blečić, V (2002): Sistematika i filogenija viših biljaka, ZUNS, Beograd
 • Kojić, M (1989): Botanika, Naučna knjiga, Baograd