Aniliidae

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Klasifikacija
Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Lepidosauria
Red Squamata
podred Ophidia
porodica Aniliidae


Lažne koralne zmije (Aniliidae) je porodica bezopasnih zmija sa primitivnim karakteristikama kao što su zakržljali karlični pojas.

Opis

Srednje su veličine među zmijama sa ukupnom dužinom tela od 0,6 do 1 m. Žive rijući pod zemljom pa su im oči zakržljale. Telo im je valjkasto i čitavom dužinom jednakog prečnika, osim što je glava blago spljoštena. Upadljivo obojeno u vidu crvenih i crnih prstenova. Glava nije odvojena od tela i skoro se ne razlikuje od repa. Zakržljali karlični pojas je u vidu parnih kandžica kod analnog otvora (popularno se nazivaju mamuzama jer se i spolja uočavaju). Imaju otrovne žlezde, ali su im zubi bez žlebova ili kanala pa ne mogu ubrizgavati otrov i time su bezopasne. Bojom tela imitiraju otrovne koralne zmije i time izbegavaju neprijatelje, pojava se naziva mimikrija.

Ishrana

Hrane se insektima i sitnim vodozemcima i gmizavcima.

Rasprostranjenost

Tropski predeli Severne i Južne Amerike.

Klasifikacija

Prema tradicionalnoj klasifikaciji ovoj familiji su pripadala tri roda sa oko 10 vrsta:

U skorije vreme se ova familija smatra monotipskom sa jednim jedinim rodom Anilius, dok je rod Cilindrophis izdvojen u zasebnu familiju Cylindrophiidae

Literatura

  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, Savremena administracija, Beograd, 1995.
  • Kalezić, M.: Hordati, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
  • Kalezić,M.:Osnovi morfologije kičmenjaka, treće izdanje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
  • Kalezić, M.,Tomović, Lj:Hordata -skripta,četvrto izdanje,Biološki fakultet, Beograd, 2005.
  • Marcon, E., Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Michael Bright (2006): 1000 čuda prirode, Mladinska knjiga, Beograd