Aplacophora

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Aplacophora sićušni, crvoliki bilateralno simetrični mekušci koji nemaju ljušturu već im je telo pokriveno kutikulom na kojoj su iglice (spikule) od kalcijuma (krečnjaka). Regioni tela nisu jasno razgraničeni tako da se prednji i zadnji deo tela određuju prema pukotinastom usnom i analnom otvoru.

Značajna su grupa životinja sa teorijskog stanovišta jer se vode diskusije naročito o njihovom taksonomskom položaju. Uglavnom su zastupljena dva mišljenja:

 • jedno po kome su oni najprimitivniji mekušci i
 • drugo po kome se smatra da su sekundarno uprošćeni.

Klasifikacija

1. potkalasa Chaetodermomorpha (Caudofoveata)

2. potklasa Neomeniomorpha (Solenogastres)

 • porodice:
 • Acanthomeniidae
 • Amphimeniidae
 • Dondersiidae
 • Drepanomeniidae
 • Epimeniidae
 • Gymnomeniidae
 • Hemimeniidae
 • Heteroherpiidae
 • Imeroherpiidae
 • Lepidomeniidae
 • Macellomeniidae
 • Meiomeniidae
 • Neomeniidae
 • Perimeniidae
 • Phyllomeniidae
 • Proneomeniidae
 • Rhipidoherpiidae
 • Rhopalomeniidae
 • Sandalomeniidae
 • Simrothiellidae
 • Strophomeniidae
 • Syngenoherpiidae

Literatura

 • Biblioteka Planeta Zemlja i život na njoj, Čovek i životinjski svet,ZUNS i Srpsko biološko društvo, Beograd, 1987.
 • Dogelj, V,A: Zoologija beskičmenjaka, Naučna knjiga, beograd, 1971.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 1, Naučna knjiga, Beograd, 1977.
 • Krunić, M: Zoologija invertebrata 2, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
 • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • Matoničkin, I, Habdija, I, Primc - Habdija, B: Beskralješnjaci - bilogija nižih avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos *Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995.
 • Petrov, Brigita, Radović, I,Miličić, Dragana, Petrov, I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum), Biološki fakultet, Beograd, 2000


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti