Archaea

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Archaea.jpg

Archaea (arhea) su prokariotski organizmi koji žive u ekstremnim uslovima spoljašnje sredine (ekstremofili). Prvu vrstu pronašao je 1977. god. američki mikrobiolog Karl Ričard Vouz (rođen 1924) u termalnim izvorima jeloustonskog parka (Yellowstone).

Slični su bakterijama po ćelijskoj strukturi i metabolizmu, a razlikuju se od njih po:

Veličina se kreće u rasponu od 0,1 do 15 mikrometara. Veoma su zanačajne za razvoj molekularne biologije jer su njihove DNK polimeraze našle primenu u metodi PCR-a kojom se vrši analiza DNK fragmenata.

Klasifikacija

Domen arhea je podeljen na dva carstva, koji sadrže sledeće tipove, klase, redove,rodove: 1. carstvo Euryarchaeota, deli se na 4 tipa:

2. carstvo Crenarchaea, sa jednom klasom.

Literatura