Archosauria

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
krokodil

Klasifikacija

Carstvo Animalia
Tip Chordata
Podtip Vertebrata
Klasa Reptilia
Potklasa Archosauria


Archosauria su podklasa gmizavaca koji imaju diapsidnu lobanju. Jedini današnji predstavnici su krokodili, dok su svi ostali redovi izumrli:

 • redu Tecodontia pripadaju parapretci ptica iz subfamilije Pseudosuchia
 • redovi Saurischia i Ornithischia poznati pod zajedničkim nazivom dinosaurusi (Dinosauria), najveći kopneni kičmenjaci koji su ikada živeli na Zemlji;
 • red Pterosauria čiji su predstavnici mogli da lete i bili su najveći organizmi sa sposobnošću letenja (raspon krila do 16 m)

Literatura

 • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
 • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
 • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
 • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
 • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
 • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
 • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
 • Simonović, P, Tomović Ljiljana, Radojčić Jelelna, Krizmanić, I, marić, S (2004): Sistematika vertebrata - praktikum, NNK Internacional, Beograd