Arecales

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Red Arecales ili Palmales je specifična grupa monokotiledonih skrivenosemenica koja se odlikuje karakterističnom građom cveta i jedinstvenom evolucijom. To su drvenaste biljke koje pripadaju kategorijama drveća, žbunova ili lijana. Ne karakteriše ih sekundarno debljanje. Kod njih dolazi do redukcije cveta koja se kompenzuje specijalizacijom cvasti koje su snabdevene zaštitnim listom. Karakteristična crta njihove evolucije je nastanak lažnodrvenastih ili tačnije formi oblika palmi.

Cvetovi svih predstavnika su jednopolni. Najčešće su aktinomorfne simetrije, a ređe neznatno zigomorfne i uvek su tročlani. Gineceum je polikarpičan ili je izgrađen iz samo jedne karpele. Plodnik je trook i u svakom okcu se nalazi po jedan semeni zametak na centralno ugaonoj placenti. Seme sadrži hrskavičav ili koštani endosperm sa hemicelulozom i uljima. U građi lisnih stoma učestvuju dve, četiri ili šest ćelija pomoćnica. Sudovi su razvijeni u svim vegetativnim organima.

Literatura

1. Kojić M., Pekić S., Dajić Z.: Botanika, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

2. Domac R.: Osnovi sistematske botanike, PMF, Zagreb, 1964.

3. Jakovljević S.: Opšta botanika, Naučna knjiga, Beograd, 1960.

4. Suvorov V. V.: Botanika, Kolos, Moskva, 1961.

5. Dajić Z., Ljubojević L. i drugi: Praktikum iz morfologije i sistematike biljaka, Izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2004.

6. Tatić B., Blečić V.: Sistematika i filogenija viših biljaka, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija